Контрольна робота

Контрольна робота

Контрольна робота– це спосіб перевірки знань екстерна в процесі навчання.

Залежно від індивідуального навчального плану екстерн може виконувати тематичні, семестрові або річні контрольні роботи.

Кожен вид контрольної роботи (тематична, семестрова, річна) передбачає виконання певної кількості завдань: 10, 12 або 17. Це завдання таких видів:

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
  2. Завдання на встановлення відповідностей.
  3. Завдання на встановлення послідовностей.
  4. Завдання множинного вибору.
  5. Творче завдання з відкритою відповіддю.

Для підготовки до виконання контрольної роботи,крім підручників, можна використовувати інші джерела інформації, які рекомендовані вчителями в планах самостійної роботи з предметів.

Приступати до виконання контрольної роботи необхідно лише після того, як опрацювали навчальний матеріал з предмета відповідно до плану самостійної роботи.

Контрольна робота надсилається екстерну лише після того, як він зробив письмовий запит на електронну адресу вчителя. У запиті слід зазначити,до кого з вчителів ви звертаєтеся. Який вид контрольної роботи вам необхідно виконати та навчальний предмет. В який термін ви готові це робити, оскільки памˊятаєте, що контрольна робота виконується протягом однієїдоби. Обовˊязково вказати,учнем якого класу ви є.

Зразок запиту

Світлано Василівно!

Прошу надіслати тематичну контрольну роботу № 2 з української мови  для виконання 25 травня 2018 року.  

Екстерн 6 класу Кондратенко Микола.

 

 

Наголошуємо! Контрольну роботу потрібно виконати впродовж однієї доби та виконану надіслати на пошту вчителя.

Отриману контрольну роботу потрібно роздрукувати, виконати, відсканувати та надіслати на електронну адресу вчителя.

 

ЗРАЗОК

Також контрольну роботу ( окрім екстернів 1-4 класів) можна виконати безпосередньо в електронному документі, попередньо зберігши її у форматі doc., doсx. aбо PDF, та після виконання надіслати вчителю.

 

ЗРАЗОК

 

Під час виконання контрольної роботи правильні відповіді рекомендованопідкреслювати або позначати курсивом, а не виділяти кольоровою заливкою.

Якщо якесь із завдань Вами не виконується, просимо зазначити в роботі – завдання не виконувалося.

Оцінка за контрольну роботу виставляється учителем в індивідуальний навчальний план екстерна, який можна переглянути в Особистому кабінеті екстерна.