Контрольна робота

Контрольна робота

Контрольна робота– це спосіб перевірки знань екстерна в процесі навчання.

Залежно від індивідуального навчального плану екстерн може виконувати семестрові або річні контрольні роботи.

Кожен вид контрольної роботи (семестрова, річна) передбачає виконання певної кількості завдань: 12 або 17. Це завдання таких видів:

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
  2. Завдання на встановлення відповідностей.
  3. Завдання на встановлення послідовностей.
  4. Завдання множинного вибору.
  5. Творче завдання з відкритою відповіддю.

Для підготовки до виконання контрольної роботи, крім підручників, можна використовувати інші джерела інформації, які рекомендовані вчителями в планах самостійної роботи з предметів.

Приступати до виконання контрольної роботи необхідно лише після того, як опрацювали навчальний матеріал з предмета відповідно до плану самостійної роботи.

Контрольна робота надсилається екстерну лише після того, як він зробив письмовий запит на електронну адресу вчителя. У запиті слід зазначити, до кого з учителів ви звертаєтеся, який вид контрольної роботи вам необхідно виконати, навчальний предмет, у який термін ви готові це робити, бо контрольна робота виконується протягом однієї доби.

Зразок запиту

Світлано Василівно!

Прошу надіслати семестрову контрольну роботу № 1 з української мови  для виконання 25 листопада 2021 року.  

Екстерн 6 класу Кондратенко Микола.

Отриману контрольну роботу потрібно роздрукувати, виконати, відсканувати та надіслати на електронну адресу вчителя.

Наголошуємо! Контрольну роботу потрібно виконати впродовж однієї доби та виконану надіслати на пошту вчителя.

Під час виконання контрольної роботи правильні відповіді рекомендовано підкреслювати або позначати курсивом, а не виділяти кольоровою заливкою.

Якщо якесь із завдань Вами не виконується, просимо зазначити в роботі – завдання не виконувалося.

Оцінка за контрольну роботу виставляється учителем в індивідуальний навчальний план екстерна.