Співбесіда

Співбесіда

у Міжнародній українській школі

Якщо ви зайшли на цю сторінку, це значить, що ви:

  • вже зараховані до МУШ,
  • знаєте все про Програми самостійної роботи,
  • ознайомилися з Індивідуальним навчальним планом,
  • зрозуміли як виконуються контрольні роботи та  проводяться консультації і нарешті заключний етап вашого оцінювання – це  СПІВБЕСІДА.

Що ж таке співбесіда?

Співбесіда в МУШ – це дійсно процедура оцінювання екстерна вчителем. Вона може бути очною, проводитися безпосередньо в приміщенні МУШ та дистанційною  – Skype.

Оцінювання навчальних досягнень екстерна проводиться вчителем-предметником із кожного предмета у формі співбесіди за І – СБ1 та ІІ – СБ2 семестри або лише річні – СБР за загальноприйнятою 12-бальною шкалою оцінювання або у вигляді заліку (“зараховано”/”незараховано”), фіксується на відповідній сторінці журналу вчителя й ІНП екстерна.

Як готуватися до співбесіди ?

Рекомендуємо Вам :

–   переглянути Програму самостійної роботи з предмета,

–   проаналізувати виконані контрольні роботи та завдання, у яких допустили помилки (за їх наявності);

–   виконати подібні завдання, на які були допущені помилки в контрольних роботах;

–   пригадати рекомендації вчителя, надані під час консультацій.

Як записатися на співбесіду?

Ви вже знаєте, що на консультацію та співбесіду необхідно записатися у вчителя. Час та форму проведення (очну, дистанційну) ви погоджуєте безпосередньо з учителем.

Як підготуватися до співбесіди,  яка проводиться дистанційно?

  • погодити час та дату з учителем;
  • обов’язково приготувати камеру, яка постійно має бути увімкненою під час співбесіди;
  • забезпечити наявність клавіатури з українським шрифтом, що надасть можливість виконувати завдання на екрані комп’ютера;
  • бути чемним та відповідати державною мовою;
  • учитель визначає рівень знань та вмінь екстерна з підготовлених тем згідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень з предмета;
  • корегує набуті екстерном знання, уміння та навички, визначає недоліки та вказує шляхи їх усунення.