Співбесіда

Співбесіда у Державному ліцеї Міжнародна українська школа

 

Співбесіда в Державному ліцею – це дійсно процедура оцінювання екстерна вчителем. Вона може бути очною, проводитися безпосередньо в приміщенні Державного ліцею та дистанційною  – Skype.

Оцінювання навчальних досягнень екстерна проводиться вчителем-предметником із кожного предмета у формі співбесіди за І – СБ1 та ІІ – СБ2 семестри або лише річні – СБР за загальноприйнятою 12-бальною шкалою оцінювання або у вигляді заліку (“зараховано”/”незараховано”), фіксується на відповідній сторінці журналу вчителя й ІНП екстерна.

Як записатися на співбесіду?

На співбесіду необхідно записатися у вчителя. Час та форму проведення (очну, дистанційну) ви погоджуєте безпосередньо з учителем.

Як підготуватися до співбесіди?

  • погодити час та дату з учителем;
  • обов’язково приготувати камеру, яка постійно має бути увімкненою під час співбесіди;
  • забезпечити наявність клавіатури з українським шрифтом, що надасть можливість виконувати завдання на екрані комп’ютера;
  • бути чемним та відповідати державною мовою;
  • учитель визначає рівень знань та вмінь екстерна з підготовлених тем згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень з предмета;
  • коригує набуті екстерном знання, уміння та навички, визначає недоліки та вказує шляхи їх усунення.