Інструкція до ІНП

ІНСТРУКЦІЯ  ДО

 ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

 

Індивідуальний навчальний план (далі – ІНП) – це документ,  який регламентує організацію самостійної підготовки екстерна до оцінювання (семестрового/річного) оцінювання навчальних досягнень учня.

ІНП є персональною сторінкою екстерна, яка розміщена на сайті школи. Логін і пароль до неї надсилається куратором на електронну пошту екстерна.

В ІНП зазначено рекомендований графік роботи екстерна на перший та другий семестри. Оцінювання з кожного предмета за відповідний семестр передбачає консультації, виконання письмових робіт (дві тематичні або одна – семестрова), співбесіди.

Позначення ТКР № 1 (2, 3, 4) в ІНП  означає, що в запропоновані дати (наприклад, жовтень 17-21) учень може отримати консультацію (К) та обов’язково виконує роботу (К).   Дата та час консультації погоджується з учителем. Запит на контрольну роботу надсилається вчителю на електронну пошту, зазначену в ІНП. (Наприклад : Прошу надіслати ТКР № 2 з хімії. Екстерн 7 класу Павленко Владислав.) Термін виконання контрольної роботи 1 доба.

Після виконання контрольної роботи у запропонований тиждень екстерн проходить співбесіду (С) з учителем, погодивши попередньо час та дату. Звернення можна сформулювати так: Прошу погодити час проведення співбесіди з хімії в понеділок 21 жовтня 2018 року 0 16-00 за київським часом. Екстерн 7 класу Павленко Владислав.

Отримати ІНП на другий семестр можна за умови виконання навчального плану за  перший семестр.

Інформація щодо кількості навчальних предметів, обов’язкових для оцінювання за програмою відповідного класу, відомості про куратора та вчителів, які проводять оцінювання навчальних досягнень екстерна, розміщена в ІНП. Щоб дізнатися контакт вчителя з відповідного предмета, необхідно навести курсор на назву предмета й натиснути.

ТКР 1 – тематична контрольна робота № 1 охоплює 50 % програмового матеріалу першого семестру.

ТКР 2 – тематична контрольна робота № 2 охоплює 50 % програмового матеріалу першого семестру.

Аналогічно ТКР  3 та ТКР  4 за 2 семестр.

СКР 1 – семестрова контрольна робота охоплює програмовий матеріал 1 семестру.

СКР 2 – семестрова контрольна робота охоплює програмовий матеріал 2 семестру.

РКР – річна контрольна робота охоплює програмовий матеріал за рік.

С – співбесіда за підсумками першого та другого семестрів.