ІІ семестр

Теми, які повинен опрацювати екстерн, готуючись до співбесіди.

 

 • Дієслово
 • Службові слова
 • Корінь слова
 • Спільнокореневі слова
 • Речення
 • Текст
 • Мова і мовлення
 • Повторення вивченого

 

Орієнтовний перелік питань з теорії літератури для співбесіди.

 

 1. Які слова є дієсловами? Наведи приклади.
 2. Які слова служать для зв’язку слів у словосполученні та реченні? Наведи приклади.
 3. Що таке корінь слова?
 4. Які слова є спільнокореневими?
 5. Добери спільнокореневі слова із коренем -вод-.
 6. Що таке речення?
 7. Які бувають речення за метою висловлювання?
 8. Як починаємо писати речення?
 9. Які розділові знаки ставляться в кінці речень?
 10. Що таке текст?
 11. Яка структура тексту – частини тексту?
 12. Як виділяється на письмі кожна частина тексту?
 13. Як уникнути повторів одного і того ж слова в тексті?

 

 

 

 • Розкажіть про результати власних навчальних досягнень, починаючи речення словами:

«Я розрізняю…», «Я знаю…» «Я розумію…», «Я вмію…», «Мені вдається…»,

«Мені ще слід попрацювати…», «Я намагаюсь…», «Я прагну…».

Administrator