ІІ семестр

С П І В Б Е С І Д А

Українська мова 9 клас

Співбесіда з української мови в 9 класі передбачає перевірку освітнього рівня знань екстерна за програмою самостійної роботи, в якій зазначені теми та обсяг  навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстерн має відповісти на питання, які стосуються програмового матеріалу

http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/9-%D0%BA%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

ОРІЄНТОВНІ ЗАПИТАННЯ НА СПІВБЕСІДІ:

Тема №3

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях . Основні види (продовження) складнопідрядних речень: з обставинними підрядними частинами (способу дії й ступеня, порівняння, місця, часу, причини, наслідку, мети, умови, допусту). Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Розділові знаки в безсполучникових реченнях.

Тема №4

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку Синтаксичний розбір речення. Правопис. Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

Орфографія. Пунктуація

ОРІЄНТОВНІ  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА СПІВБЕСІДІ

1.Яке речення є безсполучниковим складним?

А Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині.

Б  Піди туди, куди серце кличе.

В Заспівали, застукали тяжкі краплини, спадаючи з листя на землю.

Г Уночі була гроза, а ранок видався ясний на диво.

2.Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку

А Дивлюсь я біла хмара криє синє небо.

Б Вечорами вже не співали під вербами дівчата не витинали гопака гармоністи.

В Підніми тільки очі угору знову станеш ти наче дитя.

Г Не тополю високую вітер нагинає дівчинонька одинока долю зневажає.

3.Складним реченням із різними видами зв’язку є

А Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю.

Б Десь, кажуть, є  гора, де не співають птиці.

В Пекучий день, щебечуть птиці, де яворів шумлять ряди.

Г Завмирає, змовкає моя злоточола діброва, і задумливі шати вже лежать на землі

4.Установіть відповідність між видами підрядних частин і реченнями.

1  обставинне причини А Цвіте липа так буйно й розкішно, що все місто плаває у задумливому мареві.
2 обставинне  порівняльне Б На морі ставало темно, тому що  з берега насувала важка чорна хмара.
3 обставинне способу дії, міри і ступеня В Усі проблеми світові забути хочеться на мить і слухать, як бджола дзумить.
4 обставинне наслідкове Г Вам, молодим, любить, горіти, як тільки вміє молодість одна.
Д На небі збиралися темні хмари, так що можна сподіватися дощу.
Administrator