І семестр

І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Українська література 5 клас

Співбесіда з української літератури в 5 класі передбачає перевірку освітнього рівня знань екстерна за програмою самостійної роботи, в якій зазначені теми та обсяг  навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати практичні завдання, які стосуються програмного матеріалу.

 

Орієнтовні запитання до усної співбесіди

 

Поясніть  значення термінів: міф, легенда, переказ, прислів’я, приказка, казка, літературна казка, гіпербола, епітет, декламація, жести, міміка.

Визначіть твір відповідного жанру, запропонований вчителем.

Чим запам’ятався твір:

Міфи «Про зоряний віз», «Берегиня», «Дажбог»

Легенди «Як виникли Карпати», «Чому пес живе коло людини», «Чому у морі є перли і мушлі», «Неопалима купина»

Переказ «Прийом у запорожців»

Казки «Яйце-райце», «Мудра дівчина», «Летючий корабель», І.Франко «Фапбований лис»,

В.Королів-Старий «Хуха-Моховинка», В.Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон», Г.Малик «Незвичайні пригоди Аліси в країні Недоландії»

Поезії Л.Глібов «Хто розмовляє?», «Що за птиця?», «Хто сестра і брат?», «Хто вона?»

Назвіть по 5 прикладів – прислів’їв та приказок, назви спільне та відмінне.

Загадайте  5 загадок. Назвіть ознаки загадки.

Дайте характеристику героїв вищезазначених творів (на вибір вчителя).

Висловіть власну думку щодо твору.

На співбесіді вчителем можуть бути запропоновано такі види роботи:

–          Зробити аналіз твору.                                 * Аналіз твору

–          Дати характернику герою                           * План характеристики героя

–          Скласти план                                               * План до твору

–          Виконати тести                                            * Тести

–          Написати літературний диктант                 * Літературний диктант

У вкладках Ви знайдете рекомендації до :

ведення читацького щоденника.                           * Читацький щоденник.

ведення словника літературних термінів             * Словник літературних термінів.

 

На співбесіді можна користуватися робочим зошитом, читацьким щоденником, словником літературних термінів, за умови, Ви вели їх самостійно

Administrator