І семестр

Орієнтовні питання до співбесіди

Астрономія 

Тема1: Вступ. Предмет астрономії та її розвиток

 1. Що вивчає астрономія?
 2. Що таке астрологія? На вашу думку, чи можна вважати астрологію наукою?
 3. Назвіть відомих вам астрономів минулих часів.
 4. Що означає слово «астрономія»?
 5. Чим відрізняється геоцентрична і геліоцентрична системи світу?
 6. 1а.о ?
 7. Світловий рік?
 8. 1 пк? Що таке абсолютна зоряна величина?
 9. Горизонтальний паралакс?
 10. Назвіть основні розділи астрономії.

 

Тема 2: Основи практичної астрономії

 1. Що таке сузір’я? на яку кількість сузір’їв розділена сьогодні небесна сфера?
 2. Скільки зір можна побачити на небі неозброєним оком?
 3. Яка зоря яскравіша: зоря 1ї зоряної величини чи зоря 6-ї зоряної величини?
 4. Дайте означення небесної сфери?
 5. Де знаходиться центр небесної сфери?
 6. Назвіть основні лінії небесної сфери?
 7. Що називають кульмінацією світила?
 8. Як називаються точки перетину екліптики з небесним екватором?
 9. Що називають точками сонцестоянь?
 10. Що таке екліптика?
 11. Звідки походить слово «зодіак»? Скільки налічується знаків зодіаку?
 12. Коли починається астрономічна весна? Коли закінчується астрономічна осінь?
 13. Охарактеризуйте системи небесних координат (горизонтальна, екваторіальна)
 14. За якою формулою обчислити висоту світила за його схиленням та широтою місця спостереження?
 15. Що таке Всесвітній час? Місцевий час? Поясний час?
 16. Що таке тропічний рік?
 17. Зоряна доба? Зоряний час?
 18. Середнє Сонце? Середня сонячна доба?
 19. Місячний календар? Сонячний календар?
 20. В чому різниця між юліанським сонячним календарем і григоріанським сонячним календарем?
 21. Сформулюйте закони Кеплера.
 22. Що називають конфігурацією планет? Назвіть конфігурації для нижніх і верхніх планет.
 23. Поясніть зміну пір року на Землі?
 24. Чому Місяць червоніє перед затемненням?
 25. Поясніть явище петле подібного руху планет?


Тема 3: Методи та засоби астрономічних досліджень

 1. Що таке телескоп? Які види телескопів вам відомі?
 2. Що таке астрономічна обсерваторія?
 3. Назвіть основні функції телескопа?
 4. З якою метою астрономи використовують штучні супутники Землі?

Тема 4: Сонячна система

 1. Що називають Сонячною системою?
 2. Назвіть планети земної групи та планети-гіганти. Охарактеризуйте їх.
 3. Що є природним супутником Землі?
 4. В чому полягає відмінність між синодичним і сидеричним періодами?
 5. Поясніть природу сонячних і місячних затемнень.
 6. На яких планетах земної групи відбувається зміна пір року?
 7. Які особливості у планет-гігантів?
 8. Що називають супутниками планет?
 9. Які планети в Сонячній системі мають кільця?
 10. Дайте характеристику малим тілам Сонячної системи.
 11. Чому більшість астероїдів мають неправильну форму?
 12. Чим відрізняється метеор від метеорита?
 13. На які групи поділяються метеорити залежно від хімічного складу?
 14. Метеоритний дощ?
 15. Куди напрямлений хвіст комети по відношенню до Сонця?
Administrator