І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Алгебра 8 клас

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

  • Робочий зошит і ручку.
  • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
  • Підручник, за яким ви готувалися (бажано розмістити на робочому столі). Рекомендований підручник, який ви могли отримати в бібліотеці МУШ

Алгебра /  авт. Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л. Вид-во «Ранок»

https://www.ranok.com.ua/resources/Algebra_8kl.pdf 

підручник має  інтернет – підтримку, електронні матеріали на сайті http://interactive.ranok.com.ua/

 

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна  http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/8-алгебра.pdf

 

Підручник містить узагальнюючий матеріал для підготовки до тематичного оцінювання:

  • Стор. 45-46, на стор. 47 – робота для самоконтролю
  • Стор. 110-111, на стор 112 – робота для самоконтролю

 

Відповідаючи на теоретичні  запитання, учень повинен:

наводити приклади: раціонального виразу; раціонального дробу; степеня із цілим показником

пояснювати: що таке стандартний вигляд числа;

як виконати скорочення дробу;

як звести дріб до нового знаменника; як звести дроби до спільного знаменника

розпізнавати: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази

формулювати: властивості степеня з цілим показником; основну властивість дробу; правила додавання,віднімання дробів; означення степеня з нульовим показником;

степеня з цілим від`ємним показником

розв`язувати вправи,що  передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; знаходження суми,різниці дробів; перетворення степенів з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді

формулювати: правила множення,ділення дробів ; правила піднесення дробу до степеня; умову рівності дробу нулю

описувати: властивості функції у=к/х  за її графіком

розв`язувати  вправи,що  передбачають: знаходження добутку, частки дробів ;

тотожні перетворення раціональних виразів; розв`язування  рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; побудову графіка функції  y=к/х

Перевірка засвоєного матеріалу на практиці, передбачає також розв’зання завдань. 

Зразки завдань 

Administrator