І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Геометрія 8 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

  • Робочий зошит і ручку.
  • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
  • Підручник, за яким ви готувалися (бажано розмістити на робочому столі). Рекомендований підручник, який ви могли отримати в бібліотеці МУШ

Геометрія /  авт. Єршова А. П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С. В. Вид-во «Ранок» https://www.ranok.com.ua/resources/Geometriya_8kl.pdf 

Підручник має  інтернет – підтримку, електронні матеріали на сайті http://interactive.ranok.com.ua/

 

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна  http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/8-геометрія.pdf

 

Підручник містить узагальнюючий матеріал для підготовки до тематичного оцінювання:

  • Стор. 88-94, на стор.40 та 87 – роботи для самоконтролю
  • Стор. 144-147, на стор 143 – робота для самоконтролю

 

Відповідаючи на теоретичні  запитання, учень повинен:

наводити приклади та пояснювати,що таке: чотирикутник ;опуклий і неопуклий  чотирикутник; елементи чотирикутника

формулювати: означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників;

центральних і вписаних кутів; вписаного і описаного чотирикутників; середньої лінії трикутника і трапеції

ознаки паралелограма; вписаного і описаного чотирикутників

теорему: Фалеса ; про суму кутів чотирикутника

класифікувати чотирикутники

зображувати та знаходити на малюнках чотирикутники різних видів та їх елементи

обґрунтовувати належність чотирикутника до певного виду

доводити: властивості й ознаки паралелограма ; властивості прямокутника, ромба, квадрата

застосовувати вивчені означення і властивості до розв`язування задач, зокрема практичного змісту.

наводити приклади  подібних трикутників

пояснювати зв`язок між рівністю і подібністю геометричних фігур

формулювати: теорему:про медіани трикутника; про властивість бісектриси трикутника;

означення подібних трикутників;

ознаки подібності трикутників;

узагальнену теорему Фалеса

зображувати та знаходити на малюнках подібні трикутники

обґрунтовувати подібність трикутників

застосовувати  вивчені означення й властивості до розв`язування задач, зокрема про знаходженні відстаней на місцевості

Перевірка засвоєного матеріалу на практиці, передбачає також розв’зання завдань.

Зразки завдань

 

Administrator