І семестр

СПІВБЕСІДА

Хімія 7 клас

 

Для успішного проведення співбесіди з хімії за 1-ий семестр 7 класу

 

слід знати

 

За темою Вступ

 • завдання та значення хімії як науки
 • історію розвитку хімії як науки (коротко)
 • правила безпечної роботи в хімічному кабінеті
 • правила безпечного використання речовин з урахуванням їхнього маркування

 

За темою Початкові хімічні поняття

 • основні поняття і терміни, а саме: молекула, атом, хімічний елемент, формульна одиниця
 • символи хімічних елементів (не менше 20) та їх назви
 • найпоширеніші хімічні елементи у природі
 • види і способи розділення сумішей
 • відмінності між хімічними й фізичними явищами
 • зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій
 • значення закону збереження маси речовини
 • явища, які супроводжують хімічні реакції

 

 

слід уміти

 

За темою Вступ

 • розрізняти речовини
 • називати лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії
 • пояснювати призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії

 

За темою    Початкові хімічні поняття

 • розрізняти фізичні тіла, речовини, матеріали; атоми і молекули
 • розрізняти фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи
 • складати план розділення сумішей
 • наводити приклади простих і складних речовин у природі та побуті
 • описувати якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами
 • складати формули бінарних сполук за валентністю
 • визначати валентність елементів за формулами бінарних сполук
 • використовувати Періодичну систему хімічних елементів* для визначення відносної атомної маси елементів
 • обчислювати відносну молекулярну і формульну маси речовини за формулою речовини
 • обчислювати масову частку елемента у складній речовині та масу елемента за його масовою часткою
 • виводити молекулярну формулу за масовими частками елементів
 • розрізняти фізичні та хімічні явища
 • наводити приклади фізичних та хімічних явищ
 • складати рівняння хімічних реакцій
Administrator