І семестр

СПІВБЕСІДА

Хімія 8 клас

 

Для успішного проведення співбесіди з хімії за 1-ий семестр 8 класу

 

слід знати

 

За темою 1 Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів*

 • формулювання періодичного закону
 • будову атома
 • склад атомних ядер (кількість протонів і нейтронів)
 • розподіл електронів (за енергетичними рівнями та підрівнями) в атомах перших 20 хімічних елементів
 • значення понять: лужні елементи, інертні елементи, галогени, протонне число, нуклонне число, електронна орбіталі, енергетичний рівень, підрівень, електронна формула, радіус атома
 • значення періодичного закону як одного із фундаментальних законів природи

 

За темою 2 Хімічний зв’язок і будова речовини

 • значення понять: електронегативність, ковалентний зв’язок, йонний зв’язок, кристалічна ґратка.
 • види хімічного зв’язку
 • типи кристалічних ґраток

 

слід уміти

 

За темою 1 Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів*

 • розрізняти атомне ядро, електрони, протони, нейтрони; періоди (великі й малі), головні (А) та побічні (Б) підгрупи періодичної системи; металічні та неметалічні елементи
 • характеризувати зміни радіусів атомів у періодах і підгрупах, металічних і неметалічних властивостей елементів; структуру періодичної системи (періоди: великі й малі, групи й підгрупи (А і Б)
 • записувати електронні та графічні електронні формули атомів 20 хімічних елементів
 • пояснювати залежність характеру елементів та властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів
 • наводити приклади лужних, інертних елементів, галогенів
 • характеризувати хімічні елементи (№ 1–20) за положенням у періодичній системі

 

За темою 2 Хімічний зв’язок і будова речовини

 • визначати вид хімічного зв’язку в сполуках
 • наводити приклади сполук із ковалентним (полярним і неполярним) та йонним хімічними зв’язками, атомними, молекулярними та йонними кристалічними ґратками
 • застосовувати поняття електронегативності для характеристики хімічних зв’язків
 • складати електронні формули молекул
 • пояснювати утворення йонного, ковалентного (полярного і неполярного) зв’язків
 • характеризувати особливості ковалентного та йонного зв’язків, кристалічної будови речовин з різними видами хімічного зв’язку
 • прогнозувати фізичні властивості та практичне використання речовин залежно від виду хімічного зв’язку і типу кристалічних ґраток
Administrator