І семестр

Готуємось до співбесіди з біології

Готуючись до співбесіди необхідно опрацювати навчальні теми за підручником:

Біологія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

Тема1: Вступ.

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Які науки вивчають організм людини? Розкрийте суть поняття «здоров’я людини». Як чинники довкілля впливають на стан здоров’я людини? Які можливі причини порушення здоров’я людини? Які умови збереження та поліпшення здоров’я? Поясніть, як можна зміцнювати своє здоров’я.

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

сторінка 25 Самоконтроль знань з теми.

Тема 2: Організм людини як біологічна система.

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Що таке біологічна система? Які її властивості? Якими є рівні організації біологічних систем? У чому полягає саморегуляція біологічних систем? На якому рівні організації перебуває організм людини?

 

Клітина. Які функції лізосом у клітині? Яка роль неорганічних та органічних речовин у клітині?

 

Тканина. Які функції епітеліальних тканин?

Які тканини внутрішнього середовища ви знаєте? Які їхні функції? Які тканини належать до скелетних? Які їхні функції? Які ви знаєте м’язові тканини? У чому полягає особливість нервової тканини? Який її склад?

Орган. Які органи належать до внутрішніх? Що таке фізіологічні системи?  Які фізіологічні системи людини ви знаєте? Які їхні функції? Які є регуляторні системи організму? Чим відрізняються між собою гуморальна й нервова регуляція? Що таке функціональні системи? Наведіть приклади.

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

сторінка 25 Самоконтроль знань з теми.

Тема 3: Опора та рух

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Яке значення опорно-рухової системи людини? Які особливості будови кісткової тканини? Що надає кісткам твердості й міцності?  Що собою становить хрящова тканина? Який хімічний склад кісток? Яку роль у кістках виконують органічні та неорганічні сполуки? Яку речовину кісток називають компактною, а яку – губчастою?

 

Які типи кісток ви знаєте? Як з’єднані між собою кістки у скелеті людини? Які види безперервного з’єднання кісток ви знаєте? Яка будова суглобів?

 

На які відділи поділяють скелет людини? З яких кісток вони складаються? Яку будову має хребет і яке його значення? Які кістки утворюють грудну клітку? Які її функції? Які особливості будови пояса верхніх кінцівок? З яких кісток складається скелет верхньої вільної кінцівки? Яка будова тазових кісток? Які їхні функції? Які особливості будови скелета нижньої вільної кінцівки?

 

Яка будова скелетних м’язів? Які функції виконують скелетні м’язи в організмі людини? На які групи поділяють скелетні м’язи за формою? На які групи поділяють скелетні м’язи за функціями? Що таке м’язи-синергісти та антагоністи? Які групи м’язів тіла людини за розташуванням ви знаєте?

 

Які ви знаєте фізичні властивості м’язів? Що таке напруження та сила скорочення м’яза? Від чого залежить сила скорочення м’язів?  Як визначити роботу м’язів? Чим відрізняється статична робота від динамічної? Яке біологічне значення чергування скорочення та розслаблення м’язів? Що таке витривалість м’яза? Що таке втома м’язів і які її причини?

 

Які причини ушкодження опорно-рухової системи людини? Що таке травма? Які ознаки вивиху та розтягу? Яку першу допомогу надають у разі цих травм? Які бувають переломи кісток? Яку допомогу треба надати в разі перелому кісток? Яка перша допомога в разі перелому хребта?

 

Які вікові зміни відбуваються в опорно-руховій системі людини? Що таке постава? Які ознаки правильної та неправильної постави? Назвіть правила запобігання порушенням постави. Які умови нормального формування опорно-рухової системи людини? Чому і як плоскостопість впливає на організм? Як гіподинамія впливає на розвиток опорно-рухової системи і діяльність внутрішніх органів?

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

сторінки 168 – 169 Самоконтроль знань з теми.

Тема 4:  Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Що таке обмін речовин? З яких процесів складається обмін речовин?

Для чого потрібні запаси енергії в організмі людини? Що таке ферменти? Яка їхня роль в обміні речовин? Що собою становлять процеси дисиміляції? Яка роль процесів асиміляції в забезпеченні метаболізму?

 

Що таке харчові продукти? Якими можуть бути їхні компоненти? Чому харчові продукти не тільки забезпечують наш організм енергією, а й необхідні для росту? Що мають на увазі під харчовою цінністю та харчовою якістю продуктів? Що таке харчові добавки? Для чого їх використовують?

 

Що таке енергетичний баланс організму? Поясніть, на що

витрачається енергія, коли людина просто спокійно лежить. Що треба враховувати, аби правильно скласти добовий харчовий раціон? Чим характеризуються харчові продукти рослинного та тваринного походження? Чому відсутність білків у їжі порушує нормальне функціонування організму людини? Чому як надмірне, так і недостатнє харчування призводять до розвитку захворювань?

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

сторінки 38 – 39 Самоконтроль знань з теми.

Тема 5: Травлення

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Яку роль відіграє травна система в обміні речовин? Що таке травлення? Яка функція ферментів у процесах травлення? З яких органів складається травна система людини? Які функції травної системи? Які методи дослідження органів травлення ви знаєте?

 

Як побудована ротова порожнина? Які функції вона виконує? На які групи поділяють зуби людини? Які їхні функції? Яку будову мають зуби людини? Які функції язика? Який хімічний склад слини і яка її роль у процесах травлення? Як відбувається ковтання? Які механізми запобігають потраплянню їжі в дихальні шляхи під час ковтання? Яка будова шлунка? Який склад шлункового соку? Як здійснюється травлення у шлунку?

 

З яких частин складається тонкий кишечник? Які функції здійснює тонкий кишечник? Які сполуки перетравлюються у тонкому кишечнику? Яка роль підшлункової залози у процесах травлення?  Які функції печінки? Яка роль жовчі, підшлункового та кишкового соку у травленні? Які речовини всмоктуються в тонкому кишечнику? Яка будова та функції ворсинок кишечнику? З яких частин складається товстий кишечник? Які функції товстого кишечнику? Які речовини всмоктуються в товстому кишечнику? Яка роль

мікроорганізмів у процесах травлення?

 

Як регулюється слиновиділення? Як відбуваєтся ковтання? Як регулюється соковиділення? Як відбувається нейрогуморальна регуляція діяльності кишечнику?

Чим можуть бути спричинені порушення жування та слиновиділення? Які їхні наслідки? Які ви знаєте порушення роботи шлунка? Які їхні причини? Унаслідок чого може порушуватись робота кишечнику? Які інфекційні захворювання органів травлення вам відомі? Яка їхня профілактика? Які причини порушення діяльності печінки?

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

сторінка 62 Самоконтроль знань з теми.

Тема 6: Дихання

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Що таке верхні та нижні дихальні шляхи? Яка будова носової порожнини? Які функції вона виконує? Чому треба дихати через ніс? Що таке носоглотка та ротоглотка? Яка будова та які функції гортані? Як побудований голосовий апарат людини? Яке його призначення? Чому не можна перенапружувати голосові зв’язки? Яка будова та які функції трахеї? Що собою становлять

бронхи та альвеоли?

 

Що таке дихання? Яке значення дихання для забезпечення процесів життєдіяльності організму? Що таке дифузія і яке її значення в газообміні організму людини? Чим відрізняються вміст кисню та вуглекислого газу в артеріальній і венозній крові? Завдяки чому кисень з альвеолярного повітря надходить у кров, що циркулює по капілярах альвеол? Як відрізняється склад газів у вдихуваному та видихуваному повітрі?

 

Що таке дихальний цикл? З яких фаз він складається? Який механізм вдиху та видиху? Скільки дихальних рухів здійснює людина в спокійному стані за хвилину? Де міститься дихальний центр? У чому полягає рефлекторний принцип роботи дихального центру? Завдяки чому людина може свідомо управляти дихальними рухами? Як здійснюється гуморальна регуляція процесів дихання?

 

Які існують захворювання дихальної системи? Які ви знаєте інфекційні захворювання органів дихання? Які шляхи поширення інфекційних захворювань дихальних шляхів? Чому тютюнокуріння спричинює захворювання органів дихання? Яких профілактичних заходів слід вживати, щоб уникнути захворювання органів дихання?

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

сторінки 82 – 83 Самоконтроль знань з теми.

Тема 7:  Транспорт речовин

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Які складові внутрішнього середовища організму? Який об’єм крові та тканинної рідини в організмі людини? Які функції в організмі людини забезпечує кров? Який склад плазми крові? Що таке фізіологічний розчин? Для чого його застосовують? Які функції виконують білки плазми крові? Які типи клітин є у крові людини?

 

Які особливості будови еритроцитів? Які функції еритроцитів? Яка роль гемоглобіну у транспорті газів? Яку кров називають артеріальною, а яку – венозною? Які функції селезінки в організмі людини? Що таке недокрів’я та які його причини? Яких людей називають донорами та реципієнтами? Які є групи крові людини? Що таке резус-фактор і резус-конфлікт?

 

Яка будова лейкоцитів? Де утворюються лейкоцити? Що таке імунітет? Які особливості будови тромбоцитів? Де утворюються і де руйнуються тромбоцити? Яка роль тромбоцитів в організмі людини? Що таке зсідання крові та як воно відбувається? Як утворюється тромб?

 

Де розміщене серце людини? Що таке перикард? Яка будова стінок

серця? Які особливості будови та функцій серцевого м’яза? У чому полягає автоматія серця? Що визначає ритм скорочень серця? Які клапани розділяють передсердя та шлуночки? Які їхні функції? Яка будова півмісяцевих клапанів? Які їхні функції? Що означає правило «все або нічого»?

 

З яких фаз складається серцевий цикл? Які основні характеристики окремих фаз серцевого циклу? Що впливає на діяльність серця? Як здійснюється нервова регуляція роботи серця? За рахунок чого відбувається гуморальна регуляція серцевої діяльності? Як людина може зміцнювати своє серце? Чому слід уникати надмірних фізичних перевантажень і стресів?

 

Що таке кровообіг? Які є види кровоносних судин? Які особливості будови артерій? Які особливості будови вен? Яка будова капілярів? Які ви знаєте кола кровообігу? Які судини утворюють велике коло кровообігу та які його функції? Порівняйте особливості будови та функції великого і малого кіл кровообігу.

 

Яку першу допомогу слід надавати людині у разі артеріальної, венозної та капілярної кровотеч? Яке значення має здоровий спосіб життя для запобігання захворюванням серцево-судинної системи?

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

сторінки 115 – 116 Самоконтроль знань з теми.

Administrator