І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Геометрія 9 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

  • Робочий зошит і ручку.
  • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
  • Підручник, за яким ви готувалися (бажано розмістити на робочому столі). Рекомендований підручник, який ви могли отримати в бібліотеці МУШ

«Геометрія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

(авт. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф.,Єршов С.В.)

https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5bGZ3WFVyeHNpR2c

 

Підручник має  інтернет – підтримку, електронні матеріали на сайті http://interactive.ranok.com.ua/

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/9-геометрія.pdf

 

Підручник містить узагальнюючий матеріал для підготовки до тематичного оцінювання:

  • Стор. 43-47, на стор. 42 – робота для самоконтролю
  • Стор. 81-82, на стор 80 – робота для самоконтролю
  • Стор. 133-135, на стор 132 – робота для самоконтролю

 

Відповідаючи на теоретичні  запитання, учень:

пояснює що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°;що означає «розв’язати трикутник»;

формулює теорему: косинусів,  теорему синусів;

записує та пояснює формули площі трикутника (Герона; за двома сторонами і кутом між ними);

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

пояснює:·що таке рівняння фігури;  як можна задати на координатній площині: пряму; коло; формулює теореми про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записує та пояснює: формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;· рівняння кола, прямої;

зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат;

обчислює:·координати середини відрізка;

відстань між двома точками, заданих своїми координатами;

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач

Cтосовно геометричних перетворень:

наводить приклади:·фігур та їх образів при геометричних переміщеннях; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: переміщення (рух); образ фігури при геометричному переміщенні; фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур;

формулює:·   означення: рівних фігур;

властивості: переміщення; симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту;

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при різних видах переміщень;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

 

Перевірка засвоєного матеріалу на практиці, передбачає також розв’зання завдань.

Зразки завдань

Бажаємо успіхів.

Чекаємо на співбесіді.

Administrator