І семестр

Рекомендації щодо підготовки до співбесіди з географії у 6 класі

 

Співбесіда з географії у 6 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/6-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-.pdf

Робота із картами атласу для 6 класу значно допоможе в опануванні навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

 

Наприклад, можливі такі запитання:

 

( на знання географічних термінів)

 1. Що таке літосфера?
 2. Що таке вулканізм?
 3. Що таке льодовик?
 4. Що таке географічна оболонка?

 

( на знання картографічного матеріалу)

 1. На карті позначено маршрут плавання під керівництвом одного з мореплавців. Про кого йде мова?

 1. Пошук об’єкта на карті за географічними координатами.
 2. В яких широтах випадає більше опадів, в яких менше?

( на знання причинно-наслідкових зв’язків)

 1. 1.Чому найбільше вулканів розташовано на межах стику літосферних плит?
 2. 2. Чому відкриття Колумбом Америки називають випадковим? Чому нововідкриті материки назвали Америкою, а не Колумбією? Чи дійсно Колумб був першим, хто відкрив Америку?
 3. 3. Чим острів відрізняється від материка? Наведіть приклади великих островів. Як розрізняють острови за походженням?
 4. Дайте визначення поняттю «літосферні плити». Поясніть причини та наслідки їх руху.

 

На співбесіді можливі тестові завдання, наприклад:

 1. Що означає в перекладі з грецької слово «географія»?

А Земля                 Б землеопис           В наука               Г природа

 

 1. Що на плані і карті зображують горизонталі?

А форми рельєфу       Б річки                В корисні копалини              Г ліси

 

 1. 3. Укажіть, який газ становить найбільший відсоток у повітрі приземного шару атмосфери:                                                                                                                 

А вуглекислий;                   Б кисень;                        В азот;                     Г аргон.

 

 1. 4. Укажіть, який шар не є складовою атмосфери:                                             

А астеносфера                   Б стратосфера;                В тропосфера;         Г озоновий.

 

Також під час проведення співбесіди у 6 класі вирішуються задачі (на масштаб, його переведення, на визначення тиску, температури, їх зміни із висотою, визначення середньодобової температури повітря тощо).

 

При проходженні співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (інформацію з теорії та картографії), набуті компетенції (вміти аналізувати й висловлювати власну думку, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки).

Administrator