І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Українська мова 9 клас

Співбесіда з української мови в 9 класі передбачає перевірку освітнього рівня знань екстерна за програмою самостійної роботи, в якій зазначені теми та обсяг  навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстерн має відповісти на питання, які стосуються програмового матеріалу

http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/9-%D0%BA%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

ОРІЄНТОВНІ ЗАПИТАННЯ НА СПІВБЕСІДІ:

Тема №1 Повторення вивченого у 8 класі:

Що таке просте речення, поширене, ускладнене, повне, неповне, односкладне речення (види односкладних речень)?

ОРІЄНТОВНІ  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА СПІВБЕСІДІ

1.Однорідними членами ускладнено речення

А Повітря тремтить від спеки, і в мареві танцюють далекі тополі.

Б Сніг у полі побілішав, тепер проміння не тоне в гострій імлі.
В А над струмком дрімала жовто-зелена тиша осені й ронила листя.

Г Тихий шепіт пливе перед нами, мелодія  колосків збирається в небі.

  1. Речення Вона була вже не молода, але й не стара ускладнено однорідними

А присудками

Б означеннями

В додатками

Г обставинами

  1. Звертанням ускладнено речення (розділові знаки пропущено)

А Я люблю тебе і дякую тобі за все.

Б  Ой летіли вітри буйні зашуміли кленовим гіллям.

В Через  тумани лихі через велике горе ти світиш мені.

Г Давай-но серце ми печаль облишимо.

4.Виділене слово НЕ є вставним словом(розділові знаки пропущено)

А На щастя злива вже вщухала.

Б На щастя потяг було затримано через технічні проблеми.

В Усі іспити сестра на щастя склала на високі бали.

Г На щастя  на долю посипали молодим дорогу.

5.У якому реченні  правильно поставлені розділові знаки при відокремлених членах?

А Коли-не-коли ми прогулювалися, не поспішаючи, по набережній.

Б А за річкою, попід зеленим лісом, уся гора вкрита розкішною травою.

В Усе можна купити окрім рідної матері.

Г Бережімо, честь народу, найкоштовнішу перлину

6.Правильно розставлені розділові знаки в реченні

А Шуми вітре, шуми буйний, на ліси, на гори.

Б Спи мій, малесенький, поки є час.

В Скажи  Україно, скажи моя люба, звідки могутність незламна твоя.

Г Кораблі! Шикуйтесь до походу!

7.Установіть відповідність.

1  
2  
3  

Вид ускладнення Приклад

1 однорідні члени          А Маємо жити, звичайно, не хлібом єдиним.

2 відокремлена обставина           Б На високих тополях іскрилось, переливалося сонце.

3 вставне слово          В Материнське слово  найдорожче у світі!

Г Вийшовши на подвір’я, я зустрів Олега.

  1. Поширеним є речення

А Усі ми переможемо

Б А він не втім`я битий

В Двоє учнів запізнилося

Г Ми згодні допомогти

Д Сестра пішла читати

 

  1. Установіть відповідність між видом простого  речення та прикладом.                    
Односкладне речення Приклад    
1 означено-особове А Журбою поля не виореш. 1  
2 неозначено-особове Б Цього літа градом побило врожай. 2  
3 узагальнено-особове В Пахощі весняного лугу. 3  
4 безособове Г Люблю чернігівську дорогу – весною, влітку, восени 4  
  Д Покремсали життя моє на частки.    

 

ОРІЄНТОВНІ ЗАПИТАННЯ НА СПІВБЕСІДІ:

Тема №2 Складносурядне речення Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.  Види складносурядних речень( протиставні, розділові, єднальні) Вживання  розділових знаків між частинами  складносурядного речення.

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому.  Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях. Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними

ОРІЄНТОВНІ  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА СПІВБЕСІДІ

  1. Складне речення, яке складається із трьох простих частин, у рядку

А Тарасе, будь порадником для нас, брехливі речі слухати доволі, бо вже настав той сокровенний час, коли ми маємо вибирати долі.

Б Під вечір, коли вже вітер колише зорю, я берусь за найлегшу роботу – чекати.

В Здавалося мені, що закрутився світ і планета збилася з орбіти.

Г У душі й перед очима почали оживати події, люди, ліси, полум’ям охоплені села, але на папері все це виглядало пізніше.

  1. Яке речення є складносурядним?

А Чи то я заспівав, чи то мною земля заспівала?

Б Є скарби, допоки їх шукають.

В Збережімо бджолу на осонні, аби прокинулась знову жива.

Г І, настрілявшися, вертались ми щасливі, дарма що промахів чимало в нас було

  1. Доповніть просте речення Посеред ночі несподівано скрикне птах одним із запропонованих варіантів так, щоб утворилося складносурядне речення

А і так само раптово замовкне.

Б як злякана мала дитина.

В лякаючи всіх довкола себе.

Г проте не ворухнеться в серці страх.

  1. У якому складносурядному реченні прості частини поєднані розділовими сполучниками?

А Повіяв вітерець, і стара верба зашелестіла своїм віттям.

Б Або не сокіл я, або спалила мені неволя крила.

В Світло обпалює метелика, але він рветься на простір, шукає світла.

Г Накрапає теплий дрібний дощик, дерева стоять чи то в парі, чи то в ріденькому туманці.

  1. Доповніть просте речення Весна пролетіла світом одним із запропонованих варіантів так, щоб утворилося складнопідрядне речення

А і подарувала нам спів солов’я.

Б лишила спогади про проліски й бузок.

В бо поспішає літо за нею навздогін.

Г зачарувавши всіх своєю ніжністю й красою.

Administrator