І семестр

Рекомендації щодо підготовки до співбесіди з географії у 8 класі

 

Співбесіда з географії у 8 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/8-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-.pdf

Робота із картами атласу для 8 класу значно допоможе в опануванні навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

 

Наприклад, можливі такі запитання:

 

( на знання географічних термінів)

 1. Що таке республіка?
 2. Що таке монархія?
 3. Що таке ландшафт?
 4. Що таке місцевий час?

 

( на знання картографічного матеріалу)

 1. Назвіть проекцію, у якій виконана наведена карта.

 

 1. Яка форма рельєфу на крайній півночі України?
 2. Яка область України межує з найбільшою кількістю країн?
 3. Які ґрунти є типовими для виділеного на картосхемі району?

 

( на знання причинно-наслідкових зв’язків)

 1. 1.Як взаємопов’язані тектонічна будова та рельєф України?
 2. 2. Чим небезпечне використання мінеральних добрив?
 3. 3. Чи можете ви особисто економно використовувати природні ресурси? Наведіть приклади.
 4. Які наслідки демографічної кризи?

 

На співбесіді можливі тестові завдання, наприклад:

 1. У якому році остаточно сформувалась територія України в сучасних межах?

А  у 1991р.                          Б у 1954р.                  В у 1939р .                     Г у 1974.

 

 1. З якою із перелічених держав Україна має не тільки сухопутний, а й морський кордон?

А Польща Б Румунія                           В Словаччина                 Г Білорусь.

 

 1. В якому годинному поясі розташована Україна?                              

А нульовому                  Б першому                           В другому                  Г третьому

 

 1. Яка з названих карт є загальногеографічною?

А карта природних зон                Б топографічна

В кліматична                                Г карта ґрунтів.

 

Також під час проведення співбесіди у 8 класі вирішуються задачі на різницю в місцевому та поясному часі, на визначення природного приросту населення.

 

При проходженні співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (інформацію з теорії та картографії), набуті компетенції (вміти аналізувати й висловлювати власну думку, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки).

Administrator