І семестр

Рекомендації щодо співбесіди з української мови у 6 класі

Співбесіда з української мови у 6 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна (http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/6-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-3.pdf ) .

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

Орієнтовні запитання на співбесіді: 

  1. Що вивчає лексикологія та фразеологія?
  2. Які слова називають запозиченими, а які – власне українськими?
  3. Розкажіть про поділ слів на загальновживані  й стилістично забарвлені. Наведіть  приклади.
  4. Які є основні способи словотворення?
  5. Наведіть приклади слів, утворених  переходом з однієї частини мови в іншу?
  6. Що таке іменник? Які його граматичні ознаки?

 

Під час співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (Словосполучення. Речення. Односкладне речення. Повне та неповне речення. Другорядні члени речення), набуті компетенції (вміти аналізувати й застосовувати знання на практиці).

 

Орієнтовні тестові завдання на тест 1

Орієнтовні тестові завдання на тест 2

Administrator