І семестр

І семестр

Рекомендації щодо співбесіди з української мови у 7 класі

Співбесіда з української мови у 7 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна (http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/7-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf ) .

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

Наприклад, можливі такі запитання:

  1. Яку частину мови називають дієсловом?
  2. Поясніть відмінність між дієсловами доконаного й недоконаного виду.
  3. Які дієслова називають безособовими ?
  4. Що виражає категорія часу дієслів?
  5. Назвіть три способи творення дієслів.
  6. Яку форму дієслова називають дієприкметником?
  7. Яку синтаксичну роль може виконувати дієприкметник?

Орієнтовні тестові завдання на тест 2Під час співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (Словосполучення. Речення. Односкладне речення. Повне та неповне речення. Другорядні члени речення), набуті компетенції (вміти аналізувати й застосовувати знання на практиці).

Орієнтовні тестові завдання на тест 1

Орієнтовні тестові завдання на тест 2

 

Administrator