І семестр

Рекомендації щодо співбесіди з української літератури у 6 класі

Співбесіда з української літератури у 6 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна

(http://uis.org.ua/ Укр. література.pdf ).

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

Наприклад, можливі такі запитання:

  1. Якийтвір називають народною піснею?
  2. Які пісні належать до весняного циклу?
  3. Які особливості колискових пісень?
  4. Розкажи про історію створення Гімну України?
  5. Який твір Т. Шевченка присвячено змалюванню морського  походу запорожців?

Завдання

  1. Закінчіть речення. Календарно-обрядові пісні поділяються на цикли: __________________
  2. Визначте художній засіб, використаний у поетичних рядках: «І далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти».
  3. Закінчить речення Яянів не можна вважати шляхетними людьми, тому що
  4. Поясніть , чим нереальна ситуація в «Казці про яян» нагадує справжнє життя.

 

Під час співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (інформацію з теорії літератури, про життя і творчість письменників, тексти програмних художніх творів), набуті компетенції (вміти аналізувати й висловлювати власну думку, декламувати напам’ять).

 

Орієнтовні тестові завдання на тест 1

Орієнтовні тестові завдання на тест 2

Administrator