І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Українська мова 3 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися.
 • Робочий зошит і ручку.

 

Чого треба навчатися:

 • Грамотно писати
 • Правильно говорити
 • Виконувати практичні завдання
 • Складати невеличкі тексти-розповіді за малюнками

 

Потрібно знати такі теми:

 • Мова і мовлення
 • Текст. Типи текстів. Частини текстів.
 • Речення. Типи речень.
 • Значення слів. Пряме та переносне значення.
 • Синоніми та антоніми.
 • Будова слова: префікс, корінь, суфікс, закінчення.
 • Правопис префіксів роз-, без- , з- , с-.
 • Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів.
 • Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’].

 

Тестові та творчі завдання з укр мови

СЛОВНИКОВІ ДИКТАНТИ

Administrator