school

Author
Administrator
School Articles
І семестр
І семестр
Рекомендації щодо підготовки до співбесіди з географії у 8 класі   Співбесіда з географії у 8 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу. Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/8-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-.pdf Робота із картами атласу для 8 класу значно допоможе в опануванні навчального матеріалу. Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання […]
Learn More
І семестр
І семестр
С П І В Б Е С І Д А Українська мова 9 клас Співбесіда з української мови в 9 класі передбачає перевірку освітнього рівня знань екстерна за програмою самостійної роботи, в якій зазначені теми та обсяг  навчального матеріалу. Під час співбесіди екстерн має відповісти на питання, які стосуються програмового матеріалу http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/9-%D0%BA%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf ОРІЄНТОВНІ ЗАПИТАННЯ НА […]
Learn More
І семестр
І семестр
Рекомендації щодо підготовки до співбесіди з географії у 6 класі   Співбесіда з географії у 6 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу. Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/6-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-.pdf Робота із картами атласу для 6 класу значно допоможе в опануванні навчального матеріалу. Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання […]
Learn More
І семестр
І семестр
С П І В Б Е С І Д А Геометрія 9 клас   На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).   На співбесіді Вам необхідно мати: Робочий зошит і ручку. Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка). Підручник, за яким ви готувалися (бажано розмістити на робочому столі). Рекомендований підручник, який ви могли отримати в бібліотеці МУШ «Геометрія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. Єршова А.П., […]
Learn More
І семестр
І семестр
С П І В Б Е С І Д А Алгебра 9 клас   На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).   На співбесіді Вам необхідно мати: Робочий зошит і ручку. Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка). Підручник, за яким ви готувалися (бажано розмістити на робочому столі). Рекомендований підручник, який ви могли отримати в бібліотеці МУШ «Алгебра» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  (авт. Прокопенко Н.С., […]
Learn More
І семестр
І семестр
Готуємось до співбесіди з біології Готуючись до співбесіди необхідно опрацювати навчальні теми за підручником: Біологія і екологія Остапченко Л.І., Балан П.Г., Компанець Т.А., Рушковський С.Р. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Тема1: Вступ. Вміти відповідати на орієнтовні запитання: Які основні біологічні науки ви знаєте? Чому сучасні біологічні дослідження неможливі […]
Learn More
І семестр
І семестр
 Співбесіда Готуємось до співбесіди з біології Готуючись до співбесіди необхідно опрацювати навчальні теми за підручником: Біологія : підруч. для 9-го кл. загальнооосвіт. навч. закл.  /  Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.П. Поліщук.  –  Київ  :  Генеза, 2017. Тема1: Вступ. Вміти відповідати на орієнтовні запитання: Хто і коли запропонував термін біологія? Які основні біологічні науки ви знаєте? З […]
Learn More
І семестр
І семестр
Готуємось до співбесіди з біології Готуючись до співбесіди необхідно опрацювати навчальні теми за підручником: Біологія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016. Тема1: Вступ. Вміти відповідати на орієнтовні запитання: Які науки вивчають організм людини? Розкрийте суть поняття «здоров’я людини». Як чинники довкілля впливають на стан […]
Learn More
І семестр
І семестр
СПІВБЕСІДА Хімія 10 клас   Для успішного проведення співбесіди з хімії за 1-ий семестр 10 класу   Слід знати   За темою 1 Теорія будови органічних сполук суть теорії будови органічних сполук значення теорії будови органічних сполук для розвитку органічної хімії чим відрізняються простий, подвійний, потрійний, ароматичний карбон-карбонові зв’язки   За темою 2 Вуглеводні загальні […]
Learn More
І семестр
І семестр
СПІВБЕСІДА Хімія 9 клас   Для успішного проведення співбесіди з хімії за 1-ий семестр 9 класу слід знати За темою 1 Розчини значення понять: колоїдний розчин, істинний розчин, суспензія, емульсія, аерозоль, розчинність, масова частка розчиненої речовини, електроліт, неелектроліт, кристалогідрат, насичений розчин, концентрований розчин, кристалогідрат склад розчину вплив різних чинників на розчинність речовин сутність процесу електролітичної […]
Learn More