school

Author
Administrator
School Articles
І семестр
І семестр
СПІВБЕСІДА Хімія 8 клас   Для успішного проведення співбесіди з хімії за 1-ий семестр 8 класу   слід знати   За темою 1 Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів* формулювання періодичного закону будову атома склад атомних ядер (кількість протонів і нейтронів) розподіл електронів (за енергетичними рівнями та підрівнями) в атомах перших 20 […]
Learn More
І семестр
І семестр
СПІВБЕСІДА Хімія 7 клас   Для успішного проведення співбесіди з хімії за 1-ий семестр 7 класу   слід знати   За темою Вступ завдання та значення хімії як науки історію розвитку хімії як науки (коротко) правила безпечної роботи в хімічному кабінеті правила безпечного використання речовин з урахуванням їхнього маркування   За темою Початкові хімічні поняття […]
Learn More
І семестр
І семестр
С П І В Б Е С І Д А Геометрія 8 клас   На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).   На співбесіді Вам необхідно мати: Робочий зошит і ручку. Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка). Підручник, за яким ви готувалися (бажано розмістити на робочому столі). Рекомендований підручник, який ви могли отримати в бібліотеці МУШ Геометрія /  авт. Єршова А. П., Голобородько В.В., […]
Learn More
І семестр
І семестр
С П І В Б Е С І Д А Алгебра 8 клас На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).   На співбесіді Вам необхідно мати: Робочий зошит і ручку. Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка). Підручник, за яким ви готувалися (бажано розмістити на робочому столі). Рекомендований підручник, який ви могли отримати в бібліотеці МУШ Алгебра /  авт. Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л. […]
Learn More
І семестр
І семестр
Рекомендації щодо підготовки до співбесіди з географії у 7 класі   Співбесіда передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу. Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна http://uis.org.ua/wp- content/uploads/2018/09/7- %D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1 %8F-.pdf Робота із картами атласу для 7 класу значно допоможе в опануванні навчального матеріалу. Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти […]
Learn More
ІІ семестр
ІІ семестр
Літературне читання 4 клас До співбесіди потрібно знати такі теми:   Що таке літературні жанри (вміти пояснити своїми словами). Наводити приклади творів різних жанрів з пам’яті. Що таке оповідання, повість, повість-казка, науково-художні оповідання? Вміти переказувати зміст обраного вчителем твору близько до тексту. Вміти формулювати запитання за змістом прочитаних творів. Виконання завдань «Повтори і пригадай» (с. 113; […]
Learn More
ІІ семестр
ІІ семестр
  Українська мова 4 клас До співбесіди потрібно знати такі теми: Числівник як частина мови. Відмінкові форми окремих числівників. Займенник як частина мови. Відмінювання особових займенників. Дієслово як частина мови. Неозначена форма дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами. Прислівник як частина мови. Зв’язок прислівників з дієсловами. Повторення вивченого. Написання ЕСЕ, вивчених видів текстів. Додатки
Learn More
ІІ семестр
ІІ семестр
                    Природознавство 4 клас. До співбесіди за ІІ семестр потрібно знати такі теми:   Назви природних зон України. Природні умови та господарську діяльність рідного краю. У чому цінність природи нашої Батьківщини? Будова речовин. Їх різниця. Різноманіття й краса тіл неживої та живої природи в нашому довкіллі. […]
Learn More
ІІ семестр
ІІ семестр
                          Математика 4 клас До співбесіди за ІІ семестр потрібно знати такі теми:   Нумерацію багатоцифрових (трицифрових – шестицифрових) чисел. Читання і записування багатоцифрових чисел. Порівняння багатоцифрових чисел. Клас. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч. Обчислення площ геометричних фігур. Одиниці вимірювання площі. […]
Learn More
І семестр
І семестр
Перелік орієнтовних питань з німецької мови у 11 класі  Екстерн володіє словником та може висловити власну думку з наступних мовних тем: ● Я, моя сім’я, друзі (батьки і діти,  норми поведінки та спілкування, толерантне ставлення до оточуючих, дружба) ● Дозвілля (міжнародні спортивні змагання, олімпійські чемпіони, види міжнародних змагань, результати змагань) ● Мистецтво (художники та митці, культурні заходи, мистецтво […]
Learn More