Без категорії

ІІ семестр

С П І В Б Е С І Д А

Українська література 11 клас

Співбесіда з української літератури в 11 класі передбачає перевірку освітнього рівня знань екстерна за програмою самостійної роботи, в якій зазначені теми та обсяг  навчального матеріалу.

http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/11-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf

Під час співбесіди екстерн має відповісти на питання, які стосуються програмового матеріалу. Максимально продемонструвати знання з відповідної теми (інформацію з теорії літератури, про життя і творчість письменників, тексти програмних художніх творів), набуті компетенції (вміти аналізувати й висловлювати власну думку, декламувати напам’ять).

Орієнтовні запитання до усної співбесіди з літератури

1.Пояснити значення літературознавчих термінів:

Поети – шістдесятники, кіноповість,публіцистичність, соцреалізм, модернізм, постмодернізм, балада, роман у віршах, метафора, новела, роман та його види, художня деталь, бароко, притче вість, символічність, роман – балада.

 1. Аналіз творів за схемою

Приклад

  Автор Назва твору Рід  \ Жанр Головні герої Тема Ідея \ мотив( у поезії)
1 Олександр Довженко «Україна в огні» Епос – кіноповість Лаврін Запорожець; його дружина Тетяна;  п’ятеро синів : прикордонник  Роман, артилерист Іван, чорноморець Савка, колгоспники Григорій і Трохим; донька Олеся, Христя подруга Олесі; Василь Кравчина – танкіст, коханий Олесі Зображення трагічної долі  українського народу , що опинився  між вогнями  двох систем – фашистської та радянської Утвердження незламності, сили й непохитності духу народу, здатність  до визвольної боротьби  і впевненість у перемозі над ворогом.

 

 1. Знання коротких біографічних відомостей про письменника \ поета( до якого історико – мистецького періоду належить його творчість)
 2. Характеристика героїв твору
 3. Поезія напам’ять( зазначена в програмі самостійної роботи з літератури)
ІІ семестр

  С П І В Б Е С І Д А

    Українська література 9 клас

Співбесіда з української літератури в 9 класі передбачає перевірку освітнього рівня знань екстерна за програмою самостійної роботи, в якій зазначені теми та обсяг  навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстерн має відповісти на питання, які стосуються програмового матеріалу.

http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/9-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf

Максимально продемонструвати знання з відповідної теми (інформацію з теорії літератури, про життя і творчість письменників, тексти програмних художніх творів), набуті компетенції (вміти аналізувати й висловлювати власну думку, декламувати напам’ять).

Орієнтовні запитання до усної співбесіди з літератури

1.Пояснити значення літературознавчих термінів:

Послання,  гротеск, іронія, сарказм, сатира, контраст, умовність,ліричний герой, псалом, лірична медитація, перший україномовний історичний роман, роман, роман – хроніка, реалізм.

 1. Аналіз творів за схемою
  Автор Назва твору Рід  \ Жанр Головні герої Тема Ідея \ мотив( у поезії)
1 Тарас Григорович Шевченко 1«Катерина»

( 1839р Петербург)

 

Поему присвячено Василю Жуковському

На пам’ять 22 квітня  1838р., викупу з кріпацтва

Ліро-епос

Ліро-епічна соціально – побутова  поема з елементами романтичної поетики

Катерина, син Івась, москаль, батьки дівчини Зображення трагедії жінки – покритки і дитини – безбатченка в умовах тогочасного суспільства Виявлення  глибокого співчуття  до жінки – покритки; засудження  жорстокості, підступності, байдужості, бездушності, розбещеності  панів.

Проблематика

Моральних законів тогочасного суспільства, їхнього недотримання.

Честі , відповідальності  за свої вчинки.

Любові та страждання

Батьків і дітей

Краху ілюзій

 

 1. Знання коротких біографічних відомостей про письменника \ поета(до якого історико – мистецького періоду належить його творчість)
 2. Порівняльна характеристика героїв твору

5 Характеристика героя

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРОЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

 1. Дані про героя ( з якого твору; головний чи другорядний, центральний чи епізодичний).
 2. Портрет героя (якщо змінюється, то як?).
 3. Вчинки героя. Як вони розкривають його внутрішній світ?
 4. Мова героя.
 5. Додаткові художні відомості (деталі, описи тощо, які характеризують внутрішній світ героя, зміни, які з ним відбуваються).
 6. Ставлення автора до свого героя.
 7. Ваше ставлення до героя.

6 Поезія напам’ять( зазначена в програмі самостійної роботи з літератури)

ІІ семестр

С П І В Б Е С І Д А

Українська мова 11 клас

Співбесіда з української мови в 11 класі передбачає перевірку освітнього рівня знань екстерна за програмою самостійної роботи, в якій зазначені теми та обсяг  навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстерн має відповісти на питання, які стосуються програмового матеріалу

http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/11-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0i%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

ОРІЄНТОВНІ ЗАПИТАННЯ НА СПІВБЕСІДІ:

Тема :№3 

Стилістика складних речень Смислові відношення між частинами складних речень.

 Синоніміка: а) складносурядних і складнопідрядних речень; б) складних безсполучникових і складносурядних; в) складних безсполучникових і складнопідрядних; г)складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами; синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення.

Правопис. Пунктограми в складному реченні. Пряма і непряма мова. Правопис. Пунктограми при прямій мові та діалозі.

Тема :№4  Лексикологія і фразеологія. Морфологічна будова слова. Написання слів з найуживанішими орфограмами. Написання слів з найуживанішими орфограмами. Частини мови. Слово, словосполучення, речення. Просте речення. Члени речення. Складне речення ( повторення). Система розділових знаків.

ОРІЄНТОВНІ  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА СПІВБЕСІДІ

1.Дієприкметниковий зворот  відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено)

А Був сонячний день сповнений пташиного щебетання.     Б Теплом дихала настояна на травах земля.

В Обабіч стежки мерехтить самоцвітами вмита росою трава.    Г Я закоханий у красу життя.

2.Складнопідрядним є речення

А Вітру на морі не було, але шумів сильний прибій.

Б Я вірю, що добро і краса житимуть вічно.

В Не повернуть минулого ніколи: воно пройшло.

Г Зрідка  пробіжить тут заєць або спиниться на горі вовк.

3.Літеру  з  на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

А ро..чин, ..формувати, бе..хребетний

Б бе..перешкодний, ро..колоти, ..тесати

В бе..порадний, ..повістити, ..читати

Г ро..галуження, бе..крилий, ..судомити

4.Вставне слово (словосполучення) треба виділити комою (комами) в реченні

А За морем тепліше, однак удома миліше.

Б Мовна поведінка народу без сумніву пов’язана з його загальною культурою, народними традиціями.

В Без тебе день здається роком, з тобою рік летить, як день.

Г Дружба потрібна нам для того, щоб утверджувати в людині і насамперед  у собі самому добро.

 1. Перебудуйте речення, замінивши підрядну частину дієприслівниковим зворотом. Поставте необхідні розділові знаки. У змаганнях ти обов’язково переможеш, коли докладатимеш усіх зусиль.

6.Укажіть ТРИ  правильні твердження з семи запропонованих.

 1. “Ходімо, – сказав він і спитав: Чого ж ти мовчиш?”- немає пунктуаційної помилки

2.Мабуть, почну писати, коли настане слушна мить – складнопідрядне з’ясувальне

 1. Я знаю мова мамина свята –у безсполучниковому реченні треба поставити двокрапку
 2. Відпочиваючи в Карпатах, черпаєш силу від дрімучих соснових лісів. – немає граматичної помилки в реченні
 3. Гамір умить стих пролунав дзвоник на урок –у безсполучниковому реченні треба поставити кому

6 Жевріючи, з’явилась над обрієм ранкова зоря. – дотримано правил уживання розділових знаків у простому реченні.

 1. 7. Речення Море так бадьоро хлюпає, що аж слухати любо є підрядним означальним
ІІ семестр

С П І В Б Е С І Д А

Українська мова 9 клас

Співбесіда з української мови в 9 класі передбачає перевірку освітнього рівня знань екстерна за програмою самостійної роботи, в якій зазначені теми та обсяг  навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстерн має відповісти на питання, які стосуються програмового матеріалу

http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/9-%D0%BA%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

ОРІЄНТОВНІ ЗАПИТАННЯ НА СПІВБЕСІДІ:

Тема №3

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях . Основні види (продовження) складнопідрядних речень: з обставинними підрядними частинами (способу дії й ступеня, порівняння, місця, часу, причини, наслідку, мети, умови, допусту). Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Розділові знаки в безсполучникових реченнях.

Тема №4

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку Синтаксичний розбір речення. Правопис. Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

Орфографія. Пунктуація

ОРІЄНТОВНІ  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА СПІВБЕСІДІ

1.Яке речення є безсполучниковим складним?

А Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині.

Б  Піди туди, куди серце кличе.

В Заспівали, застукали тяжкі краплини, спадаючи з листя на землю.

Г Уночі була гроза, а ранок видався ясний на диво.

2.Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку

А Дивлюсь я біла хмара криє синє небо.

Б Вечорами вже не співали під вербами дівчата не витинали гопака гармоністи.

В Підніми тільки очі угору знову станеш ти наче дитя.

Г Не тополю високую вітер нагинає дівчинонька одинока долю зневажає.

3.Складним реченням із різними видами зв’язку є

А Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю.

Б Десь, кажуть, є  гора, де не співають птиці.

В Пекучий день, щебечуть птиці, де яворів шумлять ряди.

Г Завмирає, змовкає моя злоточола діброва, і задумливі шати вже лежать на землі

4.Установіть відповідність між видами підрядних частин і реченнями.

1  обставинне причини А Цвіте липа так буйно й розкішно, що все місто плаває у задумливому мареві.
2 обставинне  порівняльне Б На морі ставало темно, тому що  з берега насувала важка чорна хмара.
3 обставинне способу дії, міри і ступеня В Усі проблеми світові забути хочеться на мить і слухать, як бджола дзумить.
4 обставинне наслідкове Г Вам, молодим, любить, горіти, як тільки вміє молодість одна.
Д На небі збиралися темні хмари, так що можна сподіватися дощу.
І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Англійська мова  3 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися.
 • Робочий зошит і ручку.

  

До співбесіди за І семестр потрібно знати такі  граматичні теми:

 • Numbers 1-100
 • This, that, these, those
 • Plurals
 • Prepositions: on, in, under, near, between, next to
 • Can, can`t.
 • Present Simple
 • Must, can, may

 

До співбесіди за І семестр потрібно вміти розповідати теми (10-12речень):

 • My family.
 • Holidays.
 • School.

 Завдання з англійської мови з теми House

І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Я у світі  3 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися.
 • Робочий зошит і ручку.

  

До співбесіди за рік потрібно знати такі теми:

 • Людина – як частина природи і суспільства.
 • Розвиток людини протягом життя.
 • Вчимося вчитися.
 • Людське «Я».
 • Зовнішність людини.
 • Вияви характеру (чесність, доброта, щедрість, працьовитість, толерантність тощо).
 • Прагнення до самостійності. Навчання як складова життєвого успіху.
 • Я та інші Сім’я. Склад сім’ї. Основні обов’язки в сім’ї.
 • Поштиве ставлення до старших та інших членів сім’ї.
 • Збереження традицій.
 • Правила поведінки в громадських місцях.
 • Вимоги до товаришування, спільної гри, праці, навчання в групах, у класі.
 • Людські чесноти.
 • Суспільство як єдність людських спільнот, їх різноманітність.
 • Відносини людей у суспільстві.
 • Україна – незалежна держава.
 • Символи держави: герб, прапор, гімн, їх значення.
 • Громадяни України.
 • Права й обов’язки громадян.
 • Правопорушення, поширені серед дітей, відповідальність за них.
 • Україна на карті світу.
 • Україна – європейська держава.
 • Різноманітність народів у світі.
 • Винаходи людства.
 • Славетні українці, їхній внесок у світову науку, культуру.

Співробітництво країн у питаннях збереження природи, ведення господарства, культурного обміну.

Тестові завдання Я у світі

І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Природознавство  3 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися.
 • Робочий зошит і ручку.

  

Потрібно знати такі теми:

 • Де міститься вода в природі?
 • Назви часини Світового океану.
 • Властивості води.
 • Важливість води для людського організму.
 • Способи охорони води.
 • Вміти знаходити на карті океани.
 • Склад повітря та його властивості.
 • Як повітря проводить тепло. Чому воно рухається?
 • Чому кисень важливий для живої природи?
 • Різноманітність гірських порід.
 • Види корисних копалин та особливості їх видобутку.
 • Яке значення мають корисні копалини та ґрунти для життя людей?
 • Властивості ґрунтів. Склад ґрунту.
 • Що таке енергія?
 • Чому Сонце – невичерпне джерело енергії?
 • Різноманітні види енергії.

Важливість збереження тепла й електроенергії.

Тестові завдання з природознавства

І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Математика  3 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися.
 • Робочий зошит і ручку.

  

Потрібно знати такі теми:

 • Нумерація чисел у межах 100.
 • Арифметичні дії додавання і множення, віднімання і ділення.
 • Переставний закон додавання.
 • Переставний закон множення.
 • Властивості додавання і віднімання, множення і ділення.
 • Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць або у кілька разів.
 • Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел.
 • Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості
 • Пряма, промінь, відрізок. Кути. Многокутники. Коло і круг.
 • Числові вирази Числові рівності й нерівності.
 • Вирази зі змінною
 • Рівняння
 • Нерівності зі змінною

Завдання з математики

Цікаві задачі