Без категорії

І семестр

Рекомендації щодо підготовки до співбесіди з географії у 7 класі

 

Співбесіда передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна http://uis.org.ua/wp- content/uploads/2018/09/7-

%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1

%8F-.pdf

Робота із картами атласу для 7 класу значно допоможе в опануванні навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

 

Наприклад, можливі такі запитання:

 

( на знання географічних термінів)

 1. Що таке крік?
 2. Що таке геоїд?
 3. Що таке льянос?
 4. Що таке поясний час?

 

( на знання причинно-наслідкових зв’язків)

 1. Чому Австралія є найпосушливішим материком планети? Які фактори на це вплинули?
 2. Поясніть чому на найвологішому материку світу – Південній Америці – утворилася найсухіша пустеля світу (вкажіть не менше двох причин). Що це за пустеля?
 3. Назвіть основні джерела забруднення навколишнього середовища. Які екологічні проблеми виникають внаслідок забруднення повітря? В чому полягає небезпека забруднення морів та океанів нафтою?
 4. Поясніть, як географічна широта впливає на формування клімату. Як змінюється клімат у помірному кліматичному поясі з віддаленістю від Атлантичного океану? Який влив на клімат Євразії здійснює рельєф?

 

На співбесіді можливі тестові завдання, наприклад:

 1. Яка природна зона найбільше поширена в Австралії?

А вічнозелених перемінно-вологих лісів           Б саван і рідколісь

В пустель і напівпустель                                     Г мішаних лісів

 

 1. Яка група становить більшість населення Австралії?

А англо-австралійці                                            Б австралійці-аборигени

В переселенці з Африки                                      Г переселенці з Океанії

 

 1. Прерії – це:

А північноамериканські степи;                            Б південноамериканські савани;

Б євразійські пустелі;                                           В австралійські твердолисті чагарники.

 

 1. Укажіть, яких лісів немає в материковій частині Євразії:

А широколистих;                                              Б вологих екваторіальних;

В перемінно-вологих;                                       Г вічнозелених твердолистих.

 

Також під час проведення співбесіди у 7 класі можуть вирішуватися задачі на визначення різниці в поясному часі, проводитися порівняння двох географічних об’єктів: природних зон, материків, річок тощо.

 

При проходженні співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (інформацію з теорії та картографії), набуті компетенції (вміти аналізувати й висловлювати власну думку, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки).

ІІ семестр

Літературне читання 4 клас

До співбесіди потрібно знати такі теми:

 

 • Що таке літературні жанри (вміти пояснити своїми словами).
 • Наводити приклади творів різних жанрів з пам’яті.
 • Що таке оповідання, повість, повість-казка, науково-художні оповідання?
 • Вміти переказувати зміст обраного вчителем твору близько до тексту.
 • Вміти формулювати запитання за змістом прочитаних творів.
 • Виконання завдань «Повтори і пригадай» (с. 113; 128; 152; 170).
 • Вміти складати план за допомогою розповідних речень або малюнковий до прочитаних творів.
 • О. Довженко «Зачарована Десна» . Чому повість має таку назву? Чому в назві Десна зачарована? Вміти пояснити, чому цей твір не просто повість, а кіноповість? Що в ньому особливого?
 • Опитування по творам з книги для літературного читання «Перлинка».

 

Потрібно вміти:

 

 • виразно читати учнем (ученицею) вивчених напам’ять творів;
 • аналізувати прочитаний літературний твір (уміння  встановлювати смислові, причиново-наслідкові зв’язки за змістом прочитаного твору (визначити риси характеру персонажів, пояснити мотиви їхніх вчинків);
 • усвідомлене, правильне читання тексту.

 

 

Вивчити напам’ять:

 • «Лісничиха» Олесь Донченко(опис дівчинки-кульбабки).
 • Грицько Бойко ( 1 вірш на вибір)
 • «Канікули» Анатолій Костецький.

Вірші

ІІ семестр

  Українська мова 4 клас

До співбесіди потрібно знати такі теми:

 • Числівник як частина мови.
 • Відмінкові форми окремих числівників.
 • Займенник як частина мови.
 • Відмінювання особових займенників.
 • Дієслово як частина мови.
 • Неозначена форма дієслова.
 • Змінювання дієслів за часами й числами.
 • Прислівник як частина мови.
 • Зв’язок прислівників з дієсловами.
 • Повторення вивченого.
 • Написання ЕСЕ, вивчених видів текстів.

Додатки

ІІ семестр

                    Природознавство 4 клас.

До співбесіди за ІІ семестр потрібно знати такі теми:

 

 • Назви природних зон України.
 • Природні умови та господарську діяльність рідного краю.
 • У чому цінність природи нашої Батьківщини?
 • Будова речовин. Їх різниця.
 • Різноманіття й краса тіл неживої та живої природи в нашому довкіллі.
 • Які почуття пробуджує природа?
 • Стани, в яких можуть перебувати тіла та речовини.
 • Будову та властивості твердих тіл, рідин і газів.
 • Застосування людиною різноманітних речовин у життєдіяльності.

Додатки

ІІ семестр

                          Математика 4 клас

До співбесіди за ІІ семестр потрібно знати такі теми:

 

 • Нумерацію багатоцифрових (трицифрових – шестицифрових) чисел.
 • Читання і записування багатоцифрових чисел.
 • Порівняння багатоцифрових чисел.
 • Клас. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч.
 • Обчислення площ геометричних фігур.
 • Одиниці вимірювання площі.
 • Одиниці вимірювання довжини.
 • Перетворення іменованих чисел.
 • Дії з іменованими числами.
 • Особливості прийому обчислення добутку, коли другий множник містить о (нуль) десятків.
 • Одиниці вимірювання маси.
 • Одиниці вимірювання часу. Століття.
 • Грошові одиниці.
 • Розв’язування рівнянь, виразів із змінними.
 • Дроби. Знаменник. Чисельник. Їх значення.
 • Порівняння дробів.
 • Знаходження дробу від числа.
 • Знаходження числа за величиною його дробу.
 • Плоскі та об’ємні геометричні фігури. Куб
 • Розв’язування задач різних типів.

Додатки

І семестр

Перелік орієнтовних питань з німецької мови у 11 класі 

Екстерн володіє словником та може висловити власну думку з наступних мовних тем:
● Я, моя сім’я, друзі (батьки і діти,  норми поведінки та спілкування, толерантне ставлення до оточуючих, дружба)
● Дозвілля (міжнародні спортивні змагання, олімпійські чемпіони, види міжнародних змагань, результати змагань)
● Мистецтво (художники та митці, культурні заходи, мистецтво в житті молоді)
● Мистецтво (кіно, театр, телебачення (фільми/ вистави/телепрограми), вплив мистецтва на естетичний розвиток людини, фестивалі, характеристика фільму / вистави / телепрограми)

Екстерн ознайомлений та може відтворювати усно та письмово наступні граматичні елементи:
● умовні форми Konjunktiv I i Konjunktiv II,
● підрядні речення часу зі сполучниками solange, seitdem, indem, bevor, während, nachdem, als i wenn
● підрядне речення наслідку зі сполучниками so dass, dass, als dass

І семестр

Перелік орієнтовних питань з німецької мови у 10 класі 

Екстерн володіє словником та може висловити власну думку з наступних мовних тем:
● Харчування (здорове харчування, національна кухня Німеччини та України, спорт та харчування)
● Я, моя сім’я, друзі (особистість, якості особистості, стосунки з товаришами, взаємодопомога)
● Шкільне життя (освіта в Україні та за кордоном, заклади освіти, сучасні професії)
● Дозвілля (друзі по листуванню, роль спорту в житті суспільства, спортивні події, обладнання для спорту/дозвілля)

Екстерн ознайомлений та може відтворювати усно та письмово наступні граматичні елементи:
● керування дієслів
● Дієприкметник Partizip I
● умовні підпядні речення з wenn i falls
● минулий час Plusquamperfekt

І семестр

Перелік орієнтовних питань з німецької мови у 9 класі 

Екстерн володіє словником та може висловити власну думку з наступних мовних тем:
● Я, моя родина, мої друзі (особисті дані, автобіографія, зовнішній вигляд)
● Одяг (мода, елементи одягу)
● Засоби масової інформації (Інтернет, телебачення і радіо, спілкування у мережі Інтернет, улюблена радіо- , телепередача)
● Література (улюблені літературні твори, улюблений письменник/поет, літературні жанри)

Екстерн ознайомлений та може відтворювати усно та письмово наступні граматичні елементи:
● підрядні речення з wenn i als
● складносурядні речення з darum i deshalb
● складнопідрядні речення з ob i dass
● відмінювання прикметників
● інфінітив з часткою zu і без
● дробові числівники

І семестр

Перелік орієнтовних питань з німецької мови у 8 класі (1 семестр)

Екстерн володіє словником та може висловити власну думку з наступних мовних тем:
● Я, моя родина і друзі (щоденні справи, розпорядок дня, спілкування з друзями)
● Покупки та одяг (предмети одягу, види одягу шопінг)
● Спорт (спортивні змагання, відомі спортсмени)
● Засоби масової інформації (Інтернет, преса, радіо, телебачення)
● Свята і традиції (Різдво, Великдень, Новий рік)

Екстерн ознайомлений та може відтворювати усно та письмово наступні граматичні елементи:
● Зворотні дієслова
● Особові займенники у Akkusativ i Dativ
● Складнопідрядні наслідкові речення з denn i deshalb
● прийменники, що вживаються з Genitiv
● Іменник в Genitiv 
● Минулий час Präteritum

Річна

ІНФОРМАТИКА

2 клас

Теми, які повинен опрацювати екстерн, готуючись до співбесіди:

 

Інформація

Комп’ютери та інші пристрої

Інтернет

Графіка

Команди та виконавці

 

Орієнтовний перелік питань з інформатики для співбесіди.

 

 • У яких сферах діяльності  людина використовує сучасні комп’ютери?
 • Які ти знаєш види комп’ютерів?
 • Що таке Інтернет?
 • Розкажи правила поведінки і безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютером.
 • Дай відповіді на запитання.

– Чи можна нахилятися до екрана?

– Чи можна торкатися клавіш клавіатури брудними та вологими

руками?

– Чи можна торкатися пальцями екрана монітора?

– Чи можна класти предмети на клавіатуру?

 • Закінчи речення так, щоб утворилось істинне висловлення.

 

Комп’ютер готовий до роботи, коли на екрані монітора з’являється

 

Слова для довідки: малюнок, робочий стіл, текст, вказівник.  

 • Назви складові комп’ютера. Яке їхнє призначення?
 • Розкажи послідовність вмикнення комп’ютера.
 • Що таке піктограма?
 • Що відкривається, коли двічі клікнути на піктограму?
 • Які кнопки розташовані у рядку заголовка вікна?
 • Для чого призначена клавіатура?
 • Яку інформацію можна вводити, натискаючи клавіші на клавіатурі?
 • Назви, які дії можна виконати за допомогою клавіші Shift.
 • Назви, які дії можна виконати за допомогою клавіші Caps Lock.
 • Для чого призначена клавіша Enter?
 • Для чого призначена клавіша Esk?
 • Що таке інформація?
 • Назви органи чуття, якими людина сприймає інформацію.
 • Які пристрої здатні передавати повідомлення?
 • Що можна робити з інформацією?
 • Назви пристрої введення та виведення інформації.
 • Для чого призначені різні електронні пристрої, що використовує людина  під час  роботи з повідомленнями  (телефон,  диктофон, смартфон, факс, плеєр, калькулятор, фотокамера, кінокамера, GPS навігатор, телевізор, комп’ютер та ін.)?
 • Що таке команда?
 • Наведи приклади команд.
 • Продовж речення: Виконавець – це той, _____________________________

_______________________________________________________________.

 • Продовж речення: Алгоритм – це __________________________________

_______________________________________________________________.

 

 • Хто може бути виконавцем алгоритму?
 • Із чого складається алгоритм?
 • Які комп’ютерні операції можна виконувати у програмі Paint?
 • Де у програмі Paint знаходяться інструменти?
 • Скажи, які бувають об’єкти? (Істота, неістота, предмет).
 • Наведи приклади об’єктів, їхніх властивостей та значень властивостей.
 • Наведи приклади об’єктів та їхніх властивостей, які не змінюють свої значення.
 • Наведи приклади об’єктів та їхніх властивостей, які можуть змінювати свої значення.
 • Назви інструменти графічного редактора.
 • Розкажіть про результати власних навчальних досягнень, починаючи речення словами:

«Я розрізняю…», «Я знаю…» «Я розумію…», «Я вмію…», «Мені вдається…»,

«Мені ще слід попрацювати…», «Я намагаюсь…», «Я прагну…».