Без категорії

І семестр

Перелік орієнтовних питань з німецької мови у 9 класі 

Екстерн володіє словником та може висловити власну думку з наступних мовних тем:
● Я, моя родина, мої друзі (особисті дані, автобіографія, зовнішній вигляд)
● Одяг (мода, елементи одягу)
● Засоби масової інформації (Інтернет, телебачення і радіо, спілкування у мережі Інтернет, улюблена радіо- , телепередача)
● Література (улюблені літературні твори, улюблений письменник/поет, літературні жанри)

Екстерн ознайомлений та може відтворювати усно та письмово наступні граматичні елементи:
● підрядні речення з wenn i als
● складносурядні речення з darum i deshalb
● складнопідрядні речення з ob i dass
● відмінювання прикметників
● інфінітив з часткою zu і без
● дробові числівники

І семестр

Перелік орієнтовних питань з німецької мови у 8 класі (1 семестр)

Екстерн володіє словником та може висловити власну думку з наступних мовних тем:
● Я, моя родина і друзі (щоденні справи, розпорядок дня, спілкування з друзями)
● Покупки та одяг (предмети одягу, види одягу шопінг)
● Спорт (спортивні змагання, відомі спортсмени)
● Засоби масової інформації (Інтернет, преса, радіо, телебачення)
● Свята і традиції (Різдво, Великдень, Новий рік)

Екстерн ознайомлений та може відтворювати усно та письмово наступні граматичні елементи:
● Зворотні дієслова
● Особові займенники у Akkusativ i Dativ
● Складнопідрядні наслідкові речення з denn i deshalb
● прийменники, що вживаються з Genitiv
● Іменник в Genitiv 
● Минулий час Präteritum

Річна

ІНФОРМАТИКА

2 клас

Теми, які повинен опрацювати екстерн, готуючись до співбесіди:

 

Інформація

Комп’ютери та інші пристрої

Інтернет

Графіка

Команди та виконавці

 

Орієнтовний перелік питань з інформатики для співбесіди.

 

 • У яких сферах діяльності  людина використовує сучасні комп’ютери?
 • Які ти знаєш види комп’ютерів?
 • Що таке Інтернет?
 • Розкажи правила поведінки і безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютером.
 • Дай відповіді на запитання.

– Чи можна нахилятися до екрана?

– Чи можна торкатися клавіш клавіатури брудними та вологими

руками?

– Чи можна торкатися пальцями екрана монітора?

– Чи можна класти предмети на клавіатуру?

 • Закінчи речення так, щоб утворилось істинне висловлення.

 

Комп’ютер готовий до роботи, коли на екрані монітора з’являється

 

Слова для довідки: малюнок, робочий стіл, текст, вказівник.  

 • Назви складові комп’ютера. Яке їхнє призначення?
 • Розкажи послідовність вмикнення комп’ютера.
 • Що таке піктограма?
 • Що відкривається, коли двічі клікнути на піктограму?
 • Які кнопки розташовані у рядку заголовка вікна?
 • Для чого призначена клавіатура?
 • Яку інформацію можна вводити, натискаючи клавіші на клавіатурі?
 • Назви, які дії можна виконати за допомогою клавіші Shift.
 • Назви, які дії можна виконати за допомогою клавіші Caps Lock.
 • Для чого призначена клавіша Enter?
 • Для чого призначена клавіша Esk?
 • Що таке інформація?
 • Назви органи чуття, якими людина сприймає інформацію.
 • Які пристрої здатні передавати повідомлення?
 • Що можна робити з інформацією?
 • Назви пристрої введення та виведення інформації.
 • Для чого призначені різні електронні пристрої, що використовує людина  під час  роботи з повідомленнями  (телефон,  диктофон, смартфон, факс, плеєр, калькулятор, фотокамера, кінокамера, GPS навігатор, телевізор, комп’ютер та ін.)?
 • Що таке команда?
 • Наведи приклади команд.
 • Продовж речення: Виконавець – це той, _____________________________

_______________________________________________________________.

 • Продовж речення: Алгоритм – це __________________________________

_______________________________________________________________.

 

 • Хто може бути виконавцем алгоритму?
 • Із чого складається алгоритм?
 • Які комп’ютерні операції можна виконувати у програмі Paint?
 • Де у програмі Paint знаходяться інструменти?
 • Скажи, які бувають об’єкти? (Істота, неістота, предмет).
 • Наведи приклади об’єктів, їхніх властивостей та значень властивостей.
 • Наведи приклади об’єктів та їхніх властивостей, які не змінюють свої значення.
 • Наведи приклади об’єктів та їхніх властивостей, які можуть змінювати свої значення.
 • Назви інструменти графічного редактора.
 • Розкажіть про результати власних навчальних досягнень, починаючи речення словами:

«Я розрізняю…», «Я знаю…» «Я розумію…», «Я вмію…», «Мені вдається…»,

«Мені ще слід попрацювати…», «Я намагаюсь…», «Я прагну…».

І семестр

Готуємось до співбесіди з біології

Готуючись до співбесіди необхідно опрацювати навчальні теми за підручником:

Біологія  :  підруч.  для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Л.І.  Остапченко[та ін.]. – Київ : Генеза,  2015.

Тема1: Вступ.

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Що вивчає наука зоологія?

Які ви знаєте зоологічні дисципліни?

У яких природних середовищах мешкають тварини?

Як вони пристосувалися до цих середовищ? Наведіть приклади.

Які ознаки тварин відрізняють їх від тіл неживої природи?

З яких компонентів складається клітина?

Що спільного та відмінного вбудові клітин тварин, рослин і грибів?

Які ознаки будови процесів життєдіяльності властиві лише тваринам?

Які типи тканин є у тварин?

Які особливості будови та функцій епітеліальних тканин?

Які є різновиди тканин внутрішнього середовища? Які їхні функції?

Які тканини забезпечують рухи тварин? Яка їхня будова?

Які функції нервових тканин?

Які системи органів тварин вам відомі?

Які функції опорно-рухової системи?

Які органи можуть входити до складу травної системи?

Яка її роль у забезпеченні нормального функціонування організму?

Які функції видільної системи?

Які органи дихання мають тварини – мешканці водойм та суходолу?

Із чого складається кровоносна система? Які її функції?

Які системи органів здійснюють регуляцію життєвих функцій у тварин?

Які функції статевої системи?

Ви зможете перевірити свої знання скориставшись Тестовим контролем знань ст.18

Тема2: Різноманітність тварин

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Які завдання систематики тварин? Які систематичні одиниці використовують для класифікації тварин? Що таке вид? Яких тварин відносять до безхребетних, а яких – до хребетних? Наведіть приклади.

З яких клітин складаються стінки тіла кишковопорожнинних?  Які особливості травлення кишковопорожнинних? 3. Яка будова жалких клітин? Яка їхня функція? Чим відрізняються поліпи й медузи?

Що таке сегментація тіла? Яке значення цього явища? Чим представлені покриви кільчастих червів? Як дихають кільчасті черви? Яка роль дощових черв’яків у ґрунтоутворенні? Чому їх потрібно охороняти? З якою метою медичну п’явку застосовують у медицині?

Які особливості сегментації тіла членистоногих? На які відділи поділяється тіло членистоногих? Які особливості будови кінцівок членистоногих? Які функції жирового тіла? Чому ріст

членистоногих супроводжується линянням?

Які риси притаманні ракоподібним? Які види ракоподібних мешкають у прісних водоймах України? Які представники ракоподібних мешкають на суходолі? Яка їхня роль у природі?  Які ракоподібні мешкають у морях?  Яка роль ракоподібних у природі та житті людини?

На які відділи поділене тіло павуків? Які кінцівки мають павуки? Скільки їх? Які особливості травлення характерні для павуків? Укуси яких павуків небезпечні для людини? Що ви знаєте про особливості будови кліщів?

З яких відділів складається тіло комах? Які органи розташовані на голові комах? Яка будова грудного відділу тіла комах? Які типи крил комах вам відомі? Які особливості будови черевця комах?  Чим зумовлене забарвлення комах? Чим відрізняються розвиток з неповним і повним перетворенням?

Які характерні риси представників прямокрилих ви знаєте? Чим характеризуються представники жуків? Яка роль жуків у природі та господарстві людини? Які характерні ознаки метеликів вам відомі? Яка роль цих комах у природі та житті людини? Які особливості будови перетинчастокрилих вам відомі? Що ви знаєте про життя бджолиної сім’ї? Які особливості будови

притаманні двокрилим комахам? Поясніть роль медоносної бджоли в природі й житті людини.

Де поширені молюски? Які особливості зовнішньої будови молюсків? Що собою становлять покриви молюсків? Чим живляться молюски? Як утворюються перлини? Як рухаються головоногі молюски? Поясніть роль молюсків у природі та житті людини.

Гельмінти.Якої шкоди організму людини можуть завдавати печінковий і котячий сисуни? Які особливості циклів розвитку котячого та печінкового сисунів? Чим цикл розвитку ехінокока відрізняється від циклу розвитку бичачого ціп’яка? Який цикл розвитку стьожака широкого? Якої шкоди нематоди завдають

культурним рослинам? Якої шкоди людська аскарида, гострик і трихінела завдають організму людини? Як можна запобігти зараженню аскаридою, гостриком і трихінелою?

Паразитичні та кровосисні членистоногі. Які пристосування до паразитування мають коропоїди? Збудника якого небезпечного захворювання переносять кровосисні кліщі? Які хвороби шкіри

людини спричиняють кліщі? Чим небезпечні воші? Яку небезпеку для здоров’я становлять кровосисні комарі і мокреці? Збудників яких небезпечних захворювань можуть переносити блохи?

Які ознаки характерні для хребетних тварин? У яких середовищах вони мешкають? Що таке хорда? Які її функції? Де мешкають риби? Які ви можете назвати пристосування риб до середовища життя? Які відділи тіла риб ви знаєте?Які функції плавців? Які функції луски? Які характерні ознаки кісткових риб? Назвіть представників кісткових риб. Які з них мають промислове значення? Які характерні ознаки хрящових риб? Назвіть представників хрящових риб.

Які особливості зовнішньої будови амфібій зумовлені наземним способом життя? Як відбувається розмноження амфібій? Який тип розвитку притаманний амфібіям? Які періоди спостерігають у річному циклі амфібій? Які особливості будови хвостатих амфібій? Назвіть найпоширеніших представників цієї групи. Які ознаки відрізняють безхвостих амфібій? Які представники цієї групи

трапляються в Україні? Поясніть роль амфібій у природі та житті людини.

Які біологічні особливості дали змогу рептиліям позбутися залежності від водного середовища? Чому рептилій ще називають плазунами? Які особливості розмноження й розвитку рептилій?  Які сезонні явища спостерігають у житті рептилій? Які ознаки спільні, а які – відмінні для ящірок і змій? Які отруйні види рептилій вам відомі?  Які ознаки притаманні черепахам? Які середовища життя цих тварин? Які пристосування є в крокодилів до напів водного способу життя? Поясніть, яку роль відіграють рептилії у природі та житті людини.

На які відділи поділяють тіло птахів? Яка будова дзьоба птахів?  Яка будова пір’я птахів? Які функції покривних, махових і рульових пер? Які особливості будови птахів свідчать про їхню пристосованість до польоту? Які м’язи забезпечують політ птахів?

Яка будова яйця? Яких птахів відносять до виводкових, а яких – до нагніздних? Наведіть приклади. Як птахи готуються до зимівлі та зимують? Які птахи належать до осілих, кочових і перелітних? Наведіть приклади. Що характерно для представників нелітаючих птахів? Які пристосування мають пінгвіни для плавання? Які види лелекоподібних трапляються в Україні? Які види журавлеподібних мешкають в Україні? Які пристосування до водоплавного способу життя мають гусеподібні? Яке значення гусеподібних у житті людини? Які види соколоподібних поширені в Україні? Який спосіб життя притаманний совоподібним? Що характерно для представників куроподібних? Чим характеризуються представники горобцеподібних?

Які особливості зовнішньої будови ссавців? Які середовища життя заселили ссавці? Які функції виконує волосяний покрив ссавців?  Які типи зубів є у ссавців? Назвіть їхні функції. Що таке плацента? Які її функції? Яке явище в житті деяких ссавців має назву зимова сплячка?Чим відрізняються представники першозвірів і справжніх звірів? Де поширені сумчасті ссавці? Які ознаки їм притаманні?  Які характерні риси комахоїдних? Які представники рукокрилих мешкають в Україні?Які риси подібності та відмінності в будові гризунів і зайцеподібних вам відомі? Яка роль гризунів у природі та господарстві людини? Які риси притаманні копитним тваринам? Чим відрізняються представники парнокопитних від непарнокопитних?Які риси характерні для представників хижих? Які риси притаманні представникам китоподібних?Яка загальна характеристика приматів? Які особливості відрізняють людиноподібних мавп від інших?

Ви зможете перевірити свої знання скориставшись Тестовим контролем знань ст.114-115.

ІІ семестр

Орієнтовні запитання для усної співбесіди із зарубіжної літератури

 1. Дайте визначення терміну «роман».
 2. Які вам відомі різновиди роману ХІХ ст. Визначте жанри вивчених раніше романів.
 3. Назвіть ознаки соціально-психологічного роману. Знайдіть їх в романі Стендаля.
 4. Схарактеризуйте образ Жульєна Сореля. Аналіз його ідеалів,вчинків, роздумів.
 5. Назвіть філософсько-естетичні та моральні проблеми, порушені у творі О.Вальда
 6. Чи можна стверджувати , що Доріан Грей деградував як особистість?
 7. Чому Доріан Грей боявся свого портрета?
 8. Якого жанру є твір «Портрет Доріана Грея», аргументуйте свою відповідь.
 9. Дайте визначення  терміну «модернізм». Назвати течії раннього модернізму.
 10. Поясніть назву збірки «Квіти зла» Ш.Бодлера. Поясніть назви її циклів.
 11. У чому ліричний герой Бодлера вбачає природу Краси та її призначення?
 12. Аналіз поезії «Альбатрос», тема та символи твору.
 13. Поясніть вислів «пейзаж душі», чи можна назвати так вірші Верлена?
 14. За віршем «Поетичне мистецтво» сформулюйте , якою має бути справжня поезія.
 15. Яку поетичну форму обрав А.Рембо для свого вірша «Голосівки»
 16. Дайте визначення терміну «драма-феєрія».
 17. Чи можна твір Метерлінка «Синій птах» віднести до нової драми?Аргументуйте.
 18. Назвіть та поясніть символи п’єси «Синій птах».
 19. Поясніть вислів «ганятися за Блакитним Птахом».

20.Чи можна назвати повість «Алхімік» Коельйо притчею? Чого повчає цей твір?

 1. Поясніть філософський сенс перетворення Сантьяго на вітер.
 2. Які проблеми піднімаються у творі Й.Яґелло «Кава з кардамоном».
І семестр

Орієнтовні запитання для усної співбесіди із зарубіжної літератури

 1. Література якого народу  називається античною?
 2. Якою була провідна тема античної літератури?
 3. Епічна поема Гомера, її тематика , ідея та образ Одіссея
 4. Перелічіть міфологічні, пригодницькі та побутові елементи в поемі
 5. Доведіть, що поема «Одіссея» є енциклопедією життя давніх греків
 6.  До якого жанру, на думку Данте, належить його «Божественна комедія»?
 7. Хто був провідником автора колами Пекла у «Божественній комедії» Данте?

 

 1. 8. Найтяжчий гріх, на думку Данте, це…

 

 1. Який світоглядний напрям став основою культури доби Відродження?

 

 1. Назвіть жанр твору  В.Шекспіра «Гамлет». Доведіть свою думку.

 

 1. Що таке трагедія?

 

 1. Що таке вічний образ? Чи є образ Гамлета вічним?

 

 1. Гамлет переможець чи переможений? Аргументуйте свою відповідь.

 

 1. В якому літературному напрямі постав герой, який протистоїть суспільству?

 

 1. Що таке література романтизму(особливості напрямку,жанри творів)

 

 1. Який жанр твору Е.Т.А. Гофмана „Крихітка Цахес”?

 

 1. Основним конфліктом творів Е.Т.А. Гофмана є…

 

 1. Хто таки філістери?
 2. Які види комічного використано в казці Е.Гофмана «Крихітка Цахес»?
 3. Волта Вітмена вважають в американській літературі засновником якої поезії?
 4.   Яку роль в поезії В.Вітмена відіграють образи природи ? (приклади з поезій)
 5. Творчість поетів «чистого мистецтва» (Ф.Тютчев, А Фет) Аналіз поезій.
ІІ семестр

Орієнтовні запитання для усної співбесіди із зарубіжної літератури

Тема 3   1. Хронологічні межі Відродження

 1.    Вчення, яке стало основою епохи Відродження
 2. Італійський поет, який оспівував кохання
 3. Що таке сонет?
 4. У чому гуманістична цінність трагедії В.Шекспіра?
 5. Чому Ромео та Джульєтта стали вічними образами?
 6. Що таке «вічні образи»?
 7. Жанр твору Мігель де Сервантеса «Дон Кіхот»
 8. З якою метою Дон Кіхот відправився у подорож?
 9. Чому Дон Кіхота вважають вічним образом?

 

Тема 4  1. Дайте визначення напрямів та назвіть представників  бароко та класицизму

 1. До якого жанру відносяться «Священні сонети» Джона Донна?
 2. Хто такий Жан Батіст Поклен?
 3. Що таке комедія? Доведіть, що твір Мольєра «Міщанин-шляхтич» -комедія
 4. Назвіть засоби комічного в комедії «Міщанин-шляхтич» Мольєра
 5. Над чим сміється Мольєр?
 6. «Маленький принц»за жанром… доведіть свою думку прикладами з тексту
 7. Назвіть алегорії в творі.
 8. Які філософські питання порушує автор в творі «Чайка Джонатан Лівінгстон»?
 9. Головна думка твору Річарда Баха
І семестр

Орієнтовні запитання для усної співбесіди із зарубіжної літератури

Тема 1  1. У чому загальнокультурне значення священних книг?

 1. Що таке притча? Наведіть приклади біблійських притч. Поясніть їх зміст.
 2. Якому народу належить  антична література?
 3. Якою була провідна тема античної літератури?
 4. Хронологічні межі Античності
 5. Епічна поема Гомера, її тематика , ідея та образи
 6. Поети Давньої Греції.
 7. Назвіть давньогрецького драматурга, його твір
 8. Хто і з якою метою замовив Вергілію написати «Енеїду»?
 9.   Давньоримські поети, їх твори.

 

Тема 2   1. Який літературний  жанр був популярний в епоху Середньовіччя?

 1. Доведіть, що «Пісня про Роланда» є героїчним епосом.
 2. Охарактеризуйте образ Роланда
 3. Яка характерна особливість китайської поезії «золотої доби»?
 4. Порівняйте  поезію Лі Бо та Ду Фу. Спільне та різне.
 5. Які два філософських вчення впливали на китайську поезію?
 6. Мова, якою створювалася персько-таджицька поезія 10-15 ст.
 7. Що вам відомо про Омара Хайяма?
 8. Зміст рубаї Омара Хайяма
 9. Данте вважають першим, хто заговорив про кохання в епоху Середньовіччя, бо…
 10. Що таке сонет?
ІІ семестр

Орієнтовні запитання для усної співбесіди із зарубіжної літератури

Тема 3   1.  Визначте основну ідею вірша О.Пушкіна «19 жовтня 1825 року»

 1.  До кого звертається О. Пушкін у своєму вірші «19 жовтня 1825 року»?
 2. О. Грін визначив жанр твору «Пурпурові вітрила» як …
 3. Який  художній засіб використовується в творі О.Гріна «Пурпурові вітрила»?
 4. Назвіть головну ідею твору О.Гріна
 5. Реальне і фантастичне в повісті.
 6. Хто є засновником детективного жанру в світовій літературі?
 7. Хто є автором пригод Шерлока Холмса?
 8. Сутність «дедуктивного методу» Шерлока Холмса
 9. Поясніть причини популярності образу Шерлока Холмса

 

 

Тема 4   1.  Дайте визначення терміну «новела».

 1. Назвіть письменників, які писали новели.
 2.  Про які моральні цінності розповідається в новелі О.Генрі «Останній листок»?
 3.  Образ Бермана в новелі «Останній листок»
 4.  Філософський зміст новели «Павутинка» Р.Акутагава.
 5.  Назвіть письменників-фантастів, з якими ви познайомилися у 6-7 класах.
 6. Які проблеми висвітлюють письменники-фантасти?
 7. Про що попереджає людство Айзек Азімов в творі «Фах»?
 8. Чи стали люди щасливішими від нових технічних засобів (Азімов «Фах»)?
 9.  Поєднання елементів казки і детективу у творі Д.Джонс.
І семестр

Орієнтовні запитання для усної співбесіди із зарубіжної літератури

Тема 1  1. Що таке билина?

 1. Де , коли і з якою метою створювалися епічні пісні?
 2. Хто є головним героєм билин?
 3. Що таке гіпербола та її значення в билинах?
 4. Наведіть приклади фольклорних балад. Дайте визначення жанру.
 5. Різниця між літературною та фольклорною баладою.
 6. Доведіть, що Делорж – це образ справжнього лицаря.
 7. Визначте кульмінацію в баладі Р.Стівенсона «Вересовий трунок»
 8. Сформулюйте ідею балади «Світязь» Адама Міцкевича
 9. Яка балада справила на вас найбільше враження і чому?

 

 

Тема 2  1. Хто є засновником історичного роману?

 1. Дайте визначення «історичний роман».
 2. Доведіть, що роман В.Скотта «Айвенго» є історичним.
 3. Назвіть історичних та вигаданих персонажів в романі.
 4. Розкажіть про лицаря Айвенго( походження, риси характеру, вчинки)
 5. Що таке історичний колорит та його роль в історичних творах. Наведіть приклади
 6. Тема твору «Альпійська балада» В.Бикова
 7. У чому гуманістичний зміст повісті?
 8. Символічність назви оповідання «Останній дюйм» Дж.Олдрідж
 9. Як саме утверджуються сімейні цінності в творі?
 10. Наведіть приклади антитези в «Баладі про Схід і Захід» Р.Кіплінга
 11. Чому вірш Р.Кіплінга «Якщо» можна назвати моральним кодексом справжньої

людини? ( приклади з тексту)