Школи-партнери
Загальна інформація
Для укладення Договору про співпрацю організація (юридична особа) звертається до
керівника МУШ з письмовою заявою щодо його укладення, як правило, до 1 жовтня
поточного року (додається).
До письмової заяви мають бути додані:
1) скан копія документа, який підтверджує реєстрацію організації (юридичної особи) на
території країни діяльності (орган реєстрації, номер рестрації);
2) скан копії установчих документів організації/НЗ (українською мовою)
3) реєстраційна картка МУШ
4) заява на укладання Договору (додається)
Administrator