ІІ семестр

                                Орієнтовні питання до співбесіди

                                                   Астрономія

                                                     ІІ семестр

Тема 1. Сонце – наша зоря

 1. Як розуміти поняття «поверхня Сонця»?
 2. Що таке гранули? Що таке спікули?
 3. Як змінюється температура в атмосфері Сонця?
 4. Що на сьогодні відомо про хімічний склад Сонця?
 5. На якій підставі зроблений висновок про те, що Сонце обертається не як тверде тіло?
 6. Що таке гравітаційна рівновага?
 7. Що таке потенціальна енергія зорі?
 8. Що спричиняє появу плям на поверхні Сонця? Що таке число Вольфа.
 9. Що таке протуберанці?
 10. Що відомо про вплив окремих проявів сонячної активності на організм людини?

 

Тема 2. Зорі

 1. Чим пояснюються відмінності спектрів зір?
 2. Як будується діаграма спектр-світність?
 3. У чому суть методу спектральних паралаксів?
 4. Що є критерієм для поділу зір на кратні системи і зоряні скупчення?
 5. За якої умови подвійна зоря стає затемнювано-подвійною?
 6. Яка природа спектральноподвійних зір?
 7. Про які особливості тісних подвійних систем Ви знаєте?
 8. Чому пульсуючі змінні цефеїди отримали назву “маяків Всесвіту”?
 9. Завдяки яким процесам підтримуються пульсації цефеїд і споріднених з ними змінних зір?
 10. Поясніть механізм спалахів нових зір.
 11. У чому полягає явище наднової?
 12. Що таке пульсар?
 13. До якого спектрального класу належить Сонце?
 14. У чому полягають відмінності   між новими і надновими зорями?
 15. 3 яких теоретичних міркувань випливає існування чорних дір?

 

Тема 3. Наша Галактика

 1. Що називають галактикою?
 2. Які форму і розміри має наша Галактика?
 3. Чим відрізняються між собою діаграми спектр-світність для кулястих і розсіяних скупчень?
 4. Що називають туманностями? Чим відрізняються між собою світлі та темні туманності?
 5. Який еволюційний зміст мають окремі підсистеми в Галактиці?
 6. Розкажіть про можливі причини формування спіральних рукавів Галактики.
 7. Чому положення Сонця і Землі в Галактиці можна вважати привілейованим?

Тема 4. Будова і еволюція Всесвіту

 1. Які типи галактик найчастіше виявляють при спостереженнях?
 2. В чому суть червоного зміщення галактик?
 3. Як виявляють себе активні галактики?
 4. Що таке квазари?
 5. Чому параметр густини речовини такий важливий для долі Всесвіту?
 6. У чому суть проблеми «при хованої» маси?
 7. Як Ви розумієте поняття «абсолютний горизонт»?
 8. Що таке реліктове випромінювання?
 9. Чому вміст гелію в речовині є доказом правильності моделі «гарячого» Всесвіту?
 10. Що таке життя і чи є його існування на Землі за заданих умов випадковим?
 11. Які методи пошуку позаземних планет Вам відомі?
 12. Сформулюйте свою думку щодо питання про життя у Всесвіті.

У чому полягає унікальність нашого Всесвіту?

Administrator