Умови вступу

Умови вступу

 

Державний ліцей «Міжнародна українська школа» (далі – Державний ліцей)  – державний заклад загальної середньої освіти, створений для громадян України, які постійно чи тимчасово перебувають за кордоном та в Автономній Республіці Крим і у м. Севастополі.

Засновником  школи є Міністерство освіти і науки України.

Екстерном у ліцеї може бути :

Особа громадянин України
Місце проживання за межами України

Автономна Республіка Крим

м. Севастополь

Вік з 6 років

 

Екстерн  засвоює самостійно освітню програму, організація його самостійної роботи, консультування та оцінювання результатів навчання здійснюється за індивідуальним навчальним планом.

За результатами оцінювання екстерн отримує державний документ про освіту:

 • свідоцтво навчальних досягнень (для учнів 1-4,5,6 класів)
 • табель (для учнів 7-8, 10 класів);
 • свідоцтво про здобуття початкової школи (після закінчення 4 класу, за бажанням батьків)
 • свідоцтво про здобуття базової середньої освіти та додаток до нього (після
 • закінчення 9 класу);
 • свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти та додаток до нього (після закінчення 11 класу).

 

Зарахування дітей до 2-9 класів, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобували освіту тільки в закладах освіти країн перебування (за межами України), може здійснюватися на підставі інформаційної довідки, яка підтверджує навчання в країні перебування. У ній повинна міститися така інформація:

 • ім’я та прізвище, дата народження учня;
 • назва навчального закладу та період навчання учня в ньому;
 • клас навчання;
 • перелік предметів;
 • результати навчання;
 • дата видачі, печатка та підпис керівника закладу освіти.

Така довідка повинна мати офіційний переклад.

Якщо така довідка відсутня і немає документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня освіти або результатів оцінювання, то проводиться оцінювання її результатів навчання за певний клас чи класи. Для проведення такого оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів.

Зарахування дітей до 10 класу, які здобули базову середню освіту в закладах освіти інших держав, відбувається після процедури визнання документів про освіту, яка здійснюється в установленому законодавством України порядку, або проходження оцінювання в закладі освіти (ліцеї) для отримання документа про здобуття базової середньої освіти.

 

Якщо Ви прийняли рішення про зарахування до Державного ліцею, рекомендуємо ознайомитись з такими рубриками:

 • Що потрібно для зарахування до школи?
 • Який порядок оцінювання в Державному ліцеї?
 • Як упорядковується Індивідуальний навчальний план?
 • Що таке Програма самостійної роботи?
 • Чим відрізняються консультація від співбесіди?
 • Що таке особистий кабінет екстерна і як отримати до нього доступ?

 

Бажаємо успіхів!