Документи

Документи для зарахування

 

Щоб стати екстерном Державного ліцею “Міжнародна українська школа” (далі – ліцею) необхідно подати ЗАЯВА НА ЗАРАХУВАННЯ ІНП 2024 (для неповнолітніх – за заявою одного з батьків або осіб, які їх замінюють). Зразок заяви є на сайті школи у документі ЗАЯВА

Строк подання заяв не обмежується

До  ЗАЯВА НА ЗАРАХУВАННЯ ІНП 2024   додають такі документи:

копію або скановану копію документа, що засвідчує особу (свідоцтво про народження/паспорт), ID-картка (без перекладу);

оригінали документів про освіту закладу освіти України (крім учнів першого класу):

  •  особову справу, табель за 1 семестр (за умови його закінчення);
  •  для вступників до 10-х, 11-х, 12-х класів свідоцтво про базову загальну середню освіту ;
  •  академічну довідку (за наявності);

копію або скановану копію документа, що підтверджує тимчасове або постійне перебування екстерна за кордоном (резиденція, довідка з місця роботи батьків, витяг з контракту, консульський облік (тимчасовий чи постійний), довідка з місця навчання у навчальному закладі країни перебування, освітньому об’єднанні тощо);

–  електронну адресу, скайп-адресу, за якими буде здійснюватися обмін інформацією та проводитися оцінювання за результатами навчання та присудження освітньої кваліфікації здобувачеві освіти.

 

Якщо оригінали вказаних документів складені не українською мовою,  до ксерокопій або сканованих копій документа обов’язково додають його переклад. Переклад документів повинен бути офіційний та завірений особою, яка має право це здійснювати (бюро перекладів, консульський відділ, перекладач чи особа з відповідною освітою).

Документи для зарахування можуть бути подані безпосередньо до Державного ліцею, а також направлені кур’єрською службою або електронною поштою з подальшим наданням оригіналів (особова справа, табель з результатами оцінювання навчання за перший семестр, свідоцтво про базову загальну середню освіту).

Зарахування екстерна до відповідного класу здійснюють за наявності документа про наявний рівень освіти. До оцінювання  за курс повної загальної середньої зараховують екстернів, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту.

У разі відсутності документа про наявний рівень освіти за певний клас навчання МУШ самостійно визначає освітній рівень учня. З цією метою наказом керівника створюється атестаційна комісія, до складу якої входять: голова комісії (директор Державного ліцею або його заступник), методисти/вчителі Державного ліцею, які визначають рівень освіти учня.

Екстерни, які отримали документ про освіту за кордоном за відповідний освітній рівень (початкова, базова чи повна загальна середня освіта) і у разі відсутності міжурядової угоди про визнання цих документів, проходять процедуру нострифікації/визнання у ДП «Інформаційно-іміджевий центр».

У разі відсутності у документі про освіту, отриманому за кордоном предметів, передбачених Індивідуальним навчальним планом Державного ліцею, екстерни зобов’язані пройти річне оцінювання з цих предметів.  ДПА для такої категорії екстернів проводять відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та чинного законодавства.

Приймальна комісія Державного ліцею розглядає подані на зарахування документи екстернів, як правило, протягом 14 днів з моменту їх отримання. Результат про зарахування повідомляють здобувачеві освіти/одному з батьків/особі, яка їх замінює, як правило, електронною поштою.