ІІ семестр

                                                           СПІВБЕСІДА

                                                            Хімія 8 клас

Для успішного проведення співбесіди з  хімії  за 2-ий семестр  8 класу

 

слід знати:

 

За темою 3  Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

 • значення понять: кількість речовини, моль, молярна маса, молярний об’єм, відносна густина газів
 • одиницю вимірювання кількості речовини
 • молярний об’єм газів за нормальних умов
 • значення сталої Авогадро

 

За темою 4   Основні класи неорганічних сполук

 • значення понять: оксиди (несолетворні і солетворні), основи, кислоти, амфотерні гідроксиди, солі
 • сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук
 • класифікацію оксидів, основ, кислот, солей
 • фізичні властивості оксидів, основ, кислот, солей, амфотерних гідроксидів
 • хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей, амфотерних гідроксидів
 • залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин
 • поширеність у природі оксидів, кислот, основ, солей
 • заходи безпеки під час роботи з кислотами і лугами

 

 

слід уміти:

 

За темою 3   Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

 • установлювати взаємозв’язки між масою, молярною масою, об’ємом, молярним об’ємом, кількістю речовини
 • обчислювати число частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі
 • обчислювати молярну масу
 • обчислювати за хімічною формулою масу певної кількості речовини і кількість речовини за масою
 • обчислювати об’єм певної маси або кількість речовини газу за нормальних умов
 • обчислювати відносну густину газу за іншим газом

 

За темою 4   Основні класи неорганічних сполук

 • класифікувати неорганічні сполуки
 • наводити приклади оксидів, оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, двох-, трьохосновних кислот, розчинних і нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей
 • називати оксиди, основи, кислоти, амфотерні гідроксиди, середні солі за номенклатурою
 • складати хімічні формули оксидів, основ, амфотерних гідроксидів, кислот, середніх солей
 • виявляти кислоти і луги з допомоги індикаторів
 • складати рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості оксидів, основ, амфотерних гідроксидів, кислот, середніх солей
 • розрізняти реакції заміщення, обміну, нейтралізації
 • прогнозувати перебіг хімічних реакцій солей і кислот з металами, використовуючи ряд активності металів
 • обчислювати за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини, об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції

 

 

Administrator