ІІ семестр

                                                           СПІВБЕСІДА

                                                           Хімія 10 клас

 

Для успішного проведення співбесіди з  хімії  за 2-ий семестр  10 класу

слід знати

 

За темою 3  Оксигеновмісні органічні сполуки (продовження)                                                

 • значення понять: реакція етерифікації, естер
 • назви карбонових кислот, естерів
 • загальні формули, будову, фізичні властивості карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів
 • хімічні властивості і способи одержання карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів
 • утворення і поширення вуглеводів у природі
 • біологічне значення жирів і вуглеводів
 • правила раціонального харчування на основі знань про жири і вуглеводи

 

За темою 4  Нітрогеновмісні органічні сполуки                                                    

 • загальні і структурні формули амінів, амінокислот
 • назви амінів, амінокислот
 • значення понять: амін, аміногрупа, пептидна група (пептидний зв’язок), пептид, поліпептид
 • фізичні і хімічні властивості амінів, аніліну, амінокислот, білків
 • якісні реакції на білки
 • біологічне значення амінокислот і білків

 

За темою 5  Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

 • значення понять: полімер, пластмаса, волокно, каучук, вулканізація
 • найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.
 • вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля
 • проблеми утилізації полімерів і пластмас
 • фізичні властивості і застосування синтетичних волокон

 

За темою 6  Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин   

 • причини багатоманітності органічних речовин
 • біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти)
 • роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні

нових матеріалів

 

                                            

слід уміти

 

За темою Оксигеновмісні органічні сполуки (продовження)                                                

 • класифікувати жири і вуглеводи
 • складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості карбонових кислот,  естерів, жирів,

вуглеводів і рівняння реакції фотосинтезу

 • порівнювати властивості карбонових і неорганічних кислот, крохмалю і целюлози
 • виявляти наявність карбонових кислот, глюкози, крохмалю
 • доводити дослідним шляхом ненасичений характер рідких жирів
 • наводити приклади ізомерів вивчених речовин

 

За темою 4  Нітрогеновмісні органічні сполуки                                                    

 • класифікувати нітрогеновмісні органічні сполуки
 • розрізняти насичені й ароматичні аміни
 • наводити приклади амінів, амінокислот, білків
 • уміти складати молекулярні і структурні формули амінів та амінокислот
 • складати рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості вивчених речовин

 

За темою Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

 • класифікувати синтетичні високомолекулярні речовини
 •  розрізняти реакції полімеризації і поліконденсації
 • наводити приклади пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон

 

За темою 6  Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин  

 • розрізняти органічні сполуки за класами
 • установлювати зв’язки між класами органічних сполук
 • наводити приклади природних та синтетичних біологічно активних речовин
 • оцінювати значення біологічно активних речовин для організму людини
Administrator