ІІ

СПІВБЕСІДА

                                                                    Хімія 9 клас

 

Для успішного проведення співбесіди з  хімії  за 2-ий семестр  9 класу

слід знати

За темою 3  Початкові поняття про органічні сполуки

 • елементи-органогени
 • значення понять: органічна речовина, гомолог, гомологія, вуглеводень, полімер, карбонова кислота, гідрогенізований жир, амінокислота, денатурація
 • сутність процесу перегонки нафти і основні продукти перегонки нафти
 • фізичні властивості вуглеводнів, спиртів, карбонових кислот, вуглеводів, амінокислот, білків
 • хімічні властивості вуглеводнів, спиртів, карбонових кислот, вуглеводів, амінокислот, білків
 • відмінності між природними і гідрогенізованими, тваринними й рослинними, твердими й рідкими жирами
 • мийну дію мила
 • якісні реакції на гліцерол, глюкозу, крохмаль
 • отруйність метанолу й етанолу
 • застосування і значення органічних речовин у господарстві, побуті, харчуванні.
 • біологічну роль жирів, вуглеводів, амінокислот, білків

 

За темою 4  Роль хімії в житті суспільства

 • багатоманітність речовин та хімічних реакцій
 • роль хімії у пізнанні хімічних процесів
 • імена видатних вітчизняних учених-хіміків та найважливіші хімічні виробництва в Україні
 • застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті
 • значення хімічних реакцій у природі, промисловості, побуті

 

слід уміти

За темою 3  Початкові поняття про органічні сполуки

 • порівнювати органічні й неорганічні речовини
 • класифікувати органічні речовини на вуглеводні, оксигеновмісні та нітрогеновмісні сполуки
 • наводити приклади гомологів метану, спиртів, карбонових кислот, жирів, вуглеводів, амінокислот
 • розрізняти за складом метан, етен, етин, метанол, етанол, гліцерол, етанову кислоту, вищі карбонові кислоти, глюкозу, сахарозу, крохмаль, целюлозу, мило, жири, білки, поліетилен
 • складати молекулярні й структурні формули вуглеводнів, спиртів, карбонових кислот, вуглеводів, амінокислот
 • складати рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості вивчених речовин
 • визначати дослідним шляхом гліцерол, етанову кислоту, глюкозу, крохмаль
 • розв’язувати  розрахункові задачі на обчислення об’ємних відношень газів та інші типи задач на прикладі органічних сполук

 

За темою 4  Роль хімії в житті суспільства

 • наводити приклади взаємозв’язків між речовинами, їхніх взаємоперетворень
 • характеризувати значення хімії у житті суспільства
Administrator