Без категорії

І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Українська мова 3 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися.
 • Робочий зошит і ручку.

 

Чого треба навчатися:

 • Грамотно писати
 • Правильно говорити
 • Виконувати практичні завдання
 • Складати невеличкі тексти-розповіді за малюнками

 

Потрібно знати такі теми:

 • Мова і мовлення
 • Текст. Типи текстів. Частини текстів.
 • Речення. Типи речень.
 • Значення слів. Пряме та переносне значення.
 • Синоніми та антоніми.
 • Будова слова: префікс, корінь, суфікс, закінчення.
 • Правопис префіксів роз-, без- , з- , с-.
 • Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів.
 • Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’].

 

Тестові та творчі завдання з укр мови

СЛОВНИКОВІ ДИКТАНТИ

І семестр

                                                         С П І В Б Е С І Д А

                                                 Літературне читання 3 клас

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися.
 • Робочий зошит і ручку.

 

Чого треба навчатися:

 • Виразно переказувати
 • Вміти аналізувати твори та визначати головну думку
 • Виразно читати твори напам’ять

 

Потрібно вміти давати відповідь на подані запитання.

 • Які є види казок за змістом?
 • Чому несправедливо ображеним героям казок про тварин вдається провчити своїх кривдників?
 • Пригадай схему побудови чарівних казок.
 • Завдяки яким чеснотам головні герої чарівних казок гідно проходять випробування?
 • Пригадай і назви вивчені різновиди усної народної творчості. Наведи приклади творів кожного з них.
 • Поміркуй, чому одні казки веселі, а інші — сумні. Наведи приклади казок, які вважаєш веселими, і тих, що видаються тобі сумними.
 • Що таке легенда, байка, п’єса?
 • Чим байка відрізняється від п’єси? А чим вони схожі?

 

Потрібно прочитати такі твори:

 • Їжак та заєць
 • Лисиця та рак
 • Про Оха-чудотвора (Скорочено)
 • Сильний лев і маленьке мишеня (Болгарська казка)
 • Чарівний каптур (Японська казка)
 • Якоб і Вільгельм Грімм Бременські музиканти (Скорочено)
 • Ганс Крістіан Андерсен Ромашка (Скорочено)
 • Захаріас Топеліус Казка про старого гнома (Скорочено)
 • Олександр Пушкін Казка про рибака та рибку
 • Петро Єршов Горбоконик (Уривки)
 • Костянтин Ушинський Витівки старої зими
 • Іван Франко Лисичка і Журавель
 • Леся Українка Казка про Оха-чудодія
 • Василь Сухомлинський Дід Осінник
 • Оксана Іваненко Синичка (Скорочено).
 • Легенди. Байки. П’єси.

 

Вивчити напам’ять:

Байка Леоніда Глібова «Коник-стрибунець»

 Текст байки

І семестр

Рекомендації щодо співбесіди з української літератури у 7 класі

Співбесіда з української літератури у 7 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна

(http://uis.org.ua/Укр.літ.pdf ).

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

Наприклад, можливі такі запитання:

 1. Чим чумацькі пісні близькі до козацьких?
 2. Що таке пафос твору?
 3. Про що розповідають чумацькі пісні?
 4. Чим коломийка відрізняється від інших жанрів народних пісень?

5.Розкажіть історію написання Т.Шевченком вірша заповіт.

 1. Чим зацікавив вас твір А.Чайковського «За сестрою»?
 2. Чи можна вважати Климка героєм ? Аргументуйте свою думку?
 3. Соціально-побутова пісняце... Наведіть приклади соціально побутових пісень.
 4. Визначте наявні художні засоби

Не рад явір хилитися –

Вода корінь миє

Не рад козак журитися –

Так серденько ниє

10.Який знак довіри отримала Мирослава від монголів «Захар Беркут»?

 1. 11. Доведіть, що Климко – сильна, мужня, вольова людина (Г.Тютюнник «Климко»).

(Назвіть не менше 3 характеристик)

Під час співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (інформацію з теорії літератури, про життя і творчість письменників, тексти програмних художніх творів), набуті компетенції (вміти аналізувати й висловлювати власну думку, декламувати напам’ять).

 

Орієнтовні тестові завдання на тест 1

Орієнтовні тестові завдання на тест 2

І семестр

Рекомендації щодо співбесіди з української літератури у 6 класі

Співбесіда з української літератури у 6 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна

(http://uis.org.ua/ Укр. література.pdf ).

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

Наприклад, можливі такі запитання:

 1. Якийтвір називають народною піснею?
 2. Які пісні належать до весняного циклу?
 3. Які особливості колискових пісень?
 4. Розкажи про історію створення Гімну України?
 5. Який твір Т. Шевченка присвячено змалюванню морського  походу запорожців?

Завдання

 1. Закінчіть речення. Календарно-обрядові пісні поділяються на цикли: __________________
 2. Визначте художній засіб, використаний у поетичних рядках: «І далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти».
 3. Закінчить речення Яянів не можна вважати шляхетними людьми, тому що
 4. Поясніть , чим нереальна ситуація в «Казці про яян» нагадує справжнє життя.

 

Під час співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (інформацію з теорії літератури, про життя і творчість письменників, тексти програмних художніх творів), набуті компетенції (вміти аналізувати й висловлювати власну думку, декламувати напам’ять).

 

Орієнтовні тестові завдання на тест 1

Орієнтовні тестові завдання на тест 2

І семестр

Рекомендації щодо співбесіди з української мови у 7 класі

Співбесіда з української мови у 7 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна (http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/7-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf ) .

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

Наприклад, можливі такі запитання:

 1. Яку частину мови називають дієсловом?
 2. Поясніть відмінність між дієсловами доконаного й недоконаного виду.
 3. Які дієслова називають безособовими ?
 4. Що виражає категорія часу дієслів?
 5. Назвіть три способи творення дієслів.
 6. Яку форму дієслова називають дієприкметником?
 7. Яку синтаксичну роль може виконувати дієприкметник?

Орієнтовні тестові завдання на тест 2Під час співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (Словосполучення. Речення. Односкладне речення. Повне та неповне речення. Другорядні члени речення), набуті компетенції (вміти аналізувати й застосовувати знання на практиці).

Орієнтовні тестові завдання на тест 1

Орієнтовні тестові завдання на тест 2

 

І семестр

Рекомендації щодо співбесіди з української мови у 6 класі

Співбесіда з української мови у 6 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна (http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/6-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-3.pdf ) .

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

Орієнтовні запитання на співбесіді: 

 1. Що вивчає лексикологія та фразеологія?
 2. Які слова називають запозиченими, а які – власне українськими?
 3. Розкажіть про поділ слів на загальновживані  й стилістично забарвлені. Наведіть  приклади.
 4. Які є основні способи словотворення?
 5. Наведіть приклади слів, утворених  переходом з однієї частини мови в іншу?
 6. Що таке іменник? Які його граматичні ознаки?

 

Під час співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (Словосполучення. Речення. Односкладне речення. Повне та неповне речення. Другорядні члени речення), набуті компетенції (вміти аналізувати й застосовувати знання на практиці).

 

Орієнтовні тестові завдання на тест 1

Орієнтовні тестові завдання на тест 2

І семестр

Рекомендації щодо підготовки до співбесіди з географії у 8 класі

 

Співбесіда з географії у 8 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/8-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-.pdf

Робота із картами атласу для 8 класу значно допоможе в опануванні навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

 

Наприклад, можливі такі запитання:

 

( на знання географічних термінів)

 1. Що таке республіка?
 2. Що таке монархія?
 3. Що таке ландшафт?
 4. Що таке місцевий час?

 

( на знання картографічного матеріалу)

 1. Назвіть проекцію, у якій виконана наведена карта.

 

 1. Яка форма рельєфу на крайній півночі України?
 2. Яка область України межує з найбільшою кількістю країн?
 3. Які ґрунти є типовими для виділеного на картосхемі району?

 

( на знання причинно-наслідкових зв’язків)

 1. 1.Як взаємопов’язані тектонічна будова та рельєф України?
 2. 2. Чим небезпечне використання мінеральних добрив?
 3. 3. Чи можете ви особисто економно використовувати природні ресурси? Наведіть приклади.
 4. Які наслідки демографічної кризи?

 

На співбесіді можливі тестові завдання, наприклад:

 1. У якому році остаточно сформувалась територія України в сучасних межах?

А  у 1991р.                          Б у 1954р.                  В у 1939р .                     Г у 1974.

 

 1. З якою із перелічених держав Україна має не тільки сухопутний, а й морський кордон?

А Польща Б Румунія                           В Словаччина                 Г Білорусь.

 

 1. В якому годинному поясі розташована Україна?                              

А нульовому                  Б першому                           В другому                  Г третьому

 

 1. Яка з названих карт є загальногеографічною?

А карта природних зон                Б топографічна

В кліматична                                Г карта ґрунтів.

 

Також під час проведення співбесіди у 8 класі вирішуються задачі на різницю в місцевому та поясному часі, на визначення природного приросту населення.

 

При проходженні співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (інформацію з теорії та картографії), набуті компетенції (вміти аналізувати й висловлювати власну думку, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки).

І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Українська мова 9 клас

Співбесіда з української мови в 9 класі передбачає перевірку освітнього рівня знань екстерна за програмою самостійної роботи, в якій зазначені теми та обсяг  навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстерн має відповісти на питання, які стосуються програмового матеріалу

http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/9-%D0%BA%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

ОРІЄНТОВНІ ЗАПИТАННЯ НА СПІВБЕСІДІ:

Тема №1 Повторення вивченого у 8 класі:

Що таке просте речення, поширене, ускладнене, повне, неповне, односкладне речення (види односкладних речень)?

ОРІЄНТОВНІ  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА СПІВБЕСІДІ

1.Однорідними членами ускладнено речення

А Повітря тремтить від спеки, і в мареві танцюють далекі тополі.

Б Сніг у полі побілішав, тепер проміння не тоне в гострій імлі.
В А над струмком дрімала жовто-зелена тиша осені й ронила листя.

Г Тихий шепіт пливе перед нами, мелодія  колосків збирається в небі.

 1. Речення Вона була вже не молода, але й не стара ускладнено однорідними

А присудками

Б означеннями

В додатками

Г обставинами

 1. Звертанням ускладнено речення (розділові знаки пропущено)

А Я люблю тебе і дякую тобі за все.

Б  Ой летіли вітри буйні зашуміли кленовим гіллям.

В Через  тумани лихі через велике горе ти світиш мені.

Г Давай-но серце ми печаль облишимо.

4.Виділене слово НЕ є вставним словом(розділові знаки пропущено)

А На щастя злива вже вщухала.

Б На щастя потяг було затримано через технічні проблеми.

В Усі іспити сестра на щастя склала на високі бали.

Г На щастя  на долю посипали молодим дорогу.

5.У якому реченні  правильно поставлені розділові знаки при відокремлених членах?

А Коли-не-коли ми прогулювалися, не поспішаючи, по набережній.

Б А за річкою, попід зеленим лісом, уся гора вкрита розкішною травою.

В Усе можна купити окрім рідної матері.

Г Бережімо, честь народу, найкоштовнішу перлину

6.Правильно розставлені розділові знаки в реченні

А Шуми вітре, шуми буйний, на ліси, на гори.

Б Спи мій, малесенький, поки є час.

В Скажи  Україно, скажи моя люба, звідки могутність незламна твоя.

Г Кораблі! Шикуйтесь до походу!

7.Установіть відповідність.

1  
2  
3  

Вид ускладнення Приклад

1 однорідні члени          А Маємо жити, звичайно, не хлібом єдиним.

2 відокремлена обставина           Б На високих тополях іскрилось, переливалося сонце.

3 вставне слово          В Материнське слово  найдорожче у світі!

Г Вийшовши на подвір’я, я зустрів Олега.

 1. Поширеним є речення

А Усі ми переможемо

Б А він не втім`я битий

В Двоє учнів запізнилося

Г Ми згодні допомогти

Д Сестра пішла читати

 

 1. Установіть відповідність між видом простого  речення та прикладом.                    
Односкладне речення Приклад    
1 означено-особове А Журбою поля не виореш. 1  
2 неозначено-особове Б Цього літа градом побило врожай. 2  
3 узагальнено-особове В Пахощі весняного лугу. 3  
4 безособове Г Люблю чернігівську дорогу – весною, влітку, восени 4  
  Д Покремсали життя моє на частки.    

 

ОРІЄНТОВНІ ЗАПИТАННЯ НА СПІВБЕСІДІ:

Тема №2 Складносурядне речення Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.  Види складносурядних речень( протиставні, розділові, єднальні) Вживання  розділових знаків між частинами  складносурядного речення.

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому.  Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях. Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними

ОРІЄНТОВНІ  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА СПІВБЕСІДІ

 1. Складне речення, яке складається із трьох простих частин, у рядку

А Тарасе, будь порадником для нас, брехливі речі слухати доволі, бо вже настав той сокровенний час, коли ми маємо вибирати долі.

Б Під вечір, коли вже вітер колише зорю, я берусь за найлегшу роботу – чекати.

В Здавалося мені, що закрутився світ і планета збилася з орбіти.

Г У душі й перед очима почали оживати події, люди, ліси, полум’ям охоплені села, але на папері все це виглядало пізніше.

 1. Яке речення є складносурядним?

А Чи то я заспівав, чи то мною земля заспівала?

Б Є скарби, допоки їх шукають.

В Збережімо бджолу на осонні, аби прокинулась знову жива.

Г І, настрілявшися, вертались ми щасливі, дарма що промахів чимало в нас було

 1. Доповніть просте речення Посеред ночі несподівано скрикне птах одним із запропонованих варіантів так, щоб утворилося складносурядне речення

А і так само раптово замовкне.

Б як злякана мала дитина.

В лякаючи всіх довкола себе.

Г проте не ворухнеться в серці страх.

 1. У якому складносурядному реченні прості частини поєднані розділовими сполучниками?

А Повіяв вітерець, і стара верба зашелестіла своїм віттям.

Б Або не сокіл я, або спалила мені неволя крила.

В Світло обпалює метелика, але він рветься на простір, шукає світла.

Г Накрапає теплий дрібний дощик, дерева стоять чи то в парі, чи то в ріденькому туманці.

 1. Доповніть просте речення Весна пролетіла світом одним із запропонованих варіантів так, щоб утворилося складнопідрядне речення

А і подарувала нам спів солов’я.

Б лишила спогади про проліски й бузок.

В бо поспішає літо за нею навздогін.

Г зачарувавши всіх своєю ніжністю й красою.

І семестр

Рекомендації щодо підготовки до співбесіди з географії у 6 класі

 

Співбесіда з географії у 6 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/6-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-.pdf

Робота із картами атласу для 6 класу значно допоможе в опануванні навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

 

Наприклад, можливі такі запитання:

 

( на знання географічних термінів)

 1. Що таке літосфера?
 2. Що таке вулканізм?
 3. Що таке льодовик?
 4. Що таке географічна оболонка?

 

( на знання картографічного матеріалу)

 1. На карті позначено маршрут плавання під керівництвом одного з мореплавців. Про кого йде мова?

 1. Пошук об’єкта на карті за географічними координатами.
 2. В яких широтах випадає більше опадів, в яких менше?

( на знання причинно-наслідкових зв’язків)

 1. 1.Чому найбільше вулканів розташовано на межах стику літосферних плит?
 2. 2. Чому відкриття Колумбом Америки називають випадковим? Чому нововідкриті материки назвали Америкою, а не Колумбією? Чи дійсно Колумб був першим, хто відкрив Америку?
 3. 3. Чим острів відрізняється від материка? Наведіть приклади великих островів. Як розрізняють острови за походженням?
 4. Дайте визначення поняттю «літосферні плити». Поясніть причини та наслідки їх руху.

 

На співбесіді можливі тестові завдання, наприклад:

 1. Що означає в перекладі з грецької слово «географія»?

А Земля                 Б землеопис           В наука               Г природа

 

 1. Що на плані і карті зображують горизонталі?

А форми рельєфу       Б річки                В корисні копалини              Г ліси

 

 1. 3. Укажіть, який газ становить найбільший відсоток у повітрі приземного шару атмосфери:                                                                                                                 

А вуглекислий;                   Б кисень;                        В азот;                     Г аргон.

 

 1. 4. Укажіть, який шар не є складовою атмосфери:                                             

А астеносфера                   Б стратосфера;                В тропосфера;         Г озоновий.

 

Також під час проведення співбесіди у 6 класі вирішуються задачі (на масштаб, його переведення, на визначення тиску, температури, їх зміни із висотою, визначення середньодобової температури повітря тощо).

 

При проходженні співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (інформацію з теорії та картографії), набуті компетенції (вміти аналізувати й висловлювати власну думку, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки).

І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Геометрія 9 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Робочий зошит і ручку.
 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися (бажано розмістити на робочому столі). Рекомендований підручник, який ви могли отримати в бібліотеці МУШ

«Геометрія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

(авт. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф.,Єршов С.В.)

https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5bGZ3WFVyeHNpR2c

 

Підручник має  інтернет – підтримку, електронні матеріали на сайті http://interactive.ranok.com.ua/

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/9-геометрія.pdf

 

Підручник містить узагальнюючий матеріал для підготовки до тематичного оцінювання:

 • Стор. 43-47, на стор. 42 – робота для самоконтролю
 • Стор. 81-82, на стор 80 – робота для самоконтролю
 • Стор. 133-135, на стор 132 – робота для самоконтролю

 

Відповідаючи на теоретичні  запитання, учень:

пояснює що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°;що означає «розв’язати трикутник»;

формулює теорему: косинусів,  теорему синусів;

записує та пояснює формули площі трикутника (Герона; за двома сторонами і кутом між ними);

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

пояснює:·що таке рівняння фігури;  як можна задати на координатній площині: пряму; коло; формулює теореми про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записує та пояснює: формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;· рівняння кола, прямої;

зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат;

обчислює:·координати середини відрізка;

відстань між двома точками, заданих своїми координатами;

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач

Cтосовно геометричних перетворень:

наводить приклади:·фігур та їх образів при геометричних переміщеннях; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: переміщення (рух); образ фігури при геометричному переміщенні; фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур;

формулює:·   означення: рівних фігур;

властивості: переміщення; симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту;

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при різних видах переміщень;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

 

Перевірка засвоєного матеріалу на практиці, передбачає також розв’зання завдань.

Зразки завдань

Бажаємо успіхів.

Чекаємо на співбесіді.