Без категорії

І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Англійська мова  3 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися.
 • Робочий зошит і ручку.

  

До співбесіди за І семестр потрібно знати такі  граматичні теми:

 • Numbers 1-100
 • This, that, these, those
 • Plurals
 • Prepositions: on, in, under, near, between, next to
 • Can, can`t.
 • Present Simple
 • Must, can, may

 

До співбесіди за І семестр потрібно вміти розповідати теми (10-12речень):

 • My family.
 • Holidays.
 • School.

 Завдання з англійської мови з теми House

І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Я у світі  3 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися.
 • Робочий зошит і ручку.

  

До співбесіди за рік потрібно знати такі теми:

 • Людина – як частина природи і суспільства.
 • Розвиток людини протягом життя.
 • Вчимося вчитися.
 • Людське «Я».
 • Зовнішність людини.
 • Вияви характеру (чесність, доброта, щедрість, працьовитість, толерантність тощо).
 • Прагнення до самостійності. Навчання як складова життєвого успіху.
 • Я та інші Сім’я. Склад сім’ї. Основні обов’язки в сім’ї.
 • Поштиве ставлення до старших та інших членів сім’ї.
 • Збереження традицій.
 • Правила поведінки в громадських місцях.
 • Вимоги до товаришування, спільної гри, праці, навчання в групах, у класі.
 • Людські чесноти.
 • Суспільство як єдність людських спільнот, їх різноманітність.
 • Відносини людей у суспільстві.
 • Україна – незалежна держава.
 • Символи держави: герб, прапор, гімн, їх значення.
 • Громадяни України.
 • Права й обов’язки громадян.
 • Правопорушення, поширені серед дітей, відповідальність за них.
 • Україна на карті світу.
 • Україна – європейська держава.
 • Різноманітність народів у світі.
 • Винаходи людства.
 • Славетні українці, їхній внесок у світову науку, культуру.

Співробітництво країн у питаннях збереження природи, ведення господарства, культурного обміну.

Тестові завдання Я у світі

І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Природознавство  3 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися.
 • Робочий зошит і ручку.

  

Потрібно знати такі теми:

 • Де міститься вода в природі?
 • Назви часини Світового океану.
 • Властивості води.
 • Важливість води для людського організму.
 • Способи охорони води.
 • Вміти знаходити на карті океани.
 • Склад повітря та його властивості.
 • Як повітря проводить тепло. Чому воно рухається?
 • Чому кисень важливий для живої природи?
 • Різноманітність гірських порід.
 • Види корисних копалин та особливості їх видобутку.
 • Яке значення мають корисні копалини та ґрунти для життя людей?
 • Властивості ґрунтів. Склад ґрунту.
 • Що таке енергія?
 • Чому Сонце – невичерпне джерело енергії?
 • Різноманітні види енергії.

Важливість збереження тепла й електроенергії.

Тестові завдання з природознавства

І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Математика  3 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися.
 • Робочий зошит і ручку.

  

Потрібно знати такі теми:

 • Нумерація чисел у межах 100.
 • Арифметичні дії додавання і множення, віднімання і ділення.
 • Переставний закон додавання.
 • Переставний закон множення.
 • Властивості додавання і віднімання, множення і ділення.
 • Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць або у кілька разів.
 • Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел.
 • Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості
 • Пряма, промінь, відрізок. Кути. Многокутники. Коло і круг.
 • Числові вирази Числові рівності й нерівності.
 • Вирази зі змінною
 • Рівняння
 • Нерівності зі змінною

Завдання з математики

Цікаві задачі

І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Українська мова 3 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися.
 • Робочий зошит і ручку.

 

Чого треба навчатися:

 • Грамотно писати
 • Правильно говорити
 • Виконувати практичні завдання
 • Складати невеличкі тексти-розповіді за малюнками

 

Потрібно знати такі теми:

 • Мова і мовлення
 • Текст. Типи текстів. Частини текстів.
 • Речення. Типи речень.
 • Значення слів. Пряме та переносне значення.
 • Синоніми та антоніми.
 • Будова слова: префікс, корінь, суфікс, закінчення.
 • Правопис префіксів роз-, без- , з- , с-.
 • Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів.
 • Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’].

 

Тестові та творчі завдання з укр мови

СЛОВНИКОВІ ДИКТАНТИ

І семестр

                                                         С П І В Б Е С І Д А

                                                 Літературне читання 3 клас

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися.
 • Робочий зошит і ручку.

 

Чого треба навчатися:

 • Виразно переказувати
 • Вміти аналізувати твори та визначати головну думку
 • Виразно читати твори напам’ять

 

Потрібно вміти давати відповідь на подані запитання.

 • Які є види казок за змістом?
 • Чому несправедливо ображеним героям казок про тварин вдається провчити своїх кривдників?
 • Пригадай схему побудови чарівних казок.
 • Завдяки яким чеснотам головні герої чарівних казок гідно проходять випробування?
 • Пригадай і назви вивчені різновиди усної народної творчості. Наведи приклади творів кожного з них.
 • Поміркуй, чому одні казки веселі, а інші — сумні. Наведи приклади казок, які вважаєш веселими, і тих, що видаються тобі сумними.
 • Що таке легенда, байка, п’єса?
 • Чим байка відрізняється від п’єси? А чим вони схожі?

 

Потрібно прочитати такі твори:

 • Їжак та заєць
 • Лисиця та рак
 • Про Оха-чудотвора (Скорочено)
 • Сильний лев і маленьке мишеня (Болгарська казка)
 • Чарівний каптур (Японська казка)
 • Якоб і Вільгельм Грімм Бременські музиканти (Скорочено)
 • Ганс Крістіан Андерсен Ромашка (Скорочено)
 • Захаріас Топеліус Казка про старого гнома (Скорочено)
 • Олександр Пушкін Казка про рибака та рибку
 • Петро Єршов Горбоконик (Уривки)
 • Костянтин Ушинський Витівки старої зими
 • Іван Франко Лисичка і Журавель
 • Леся Українка Казка про Оха-чудодія
 • Василь Сухомлинський Дід Осінник
 • Оксана Іваненко Синичка (Скорочено).
 • Легенди. Байки. П’єси.

 

Вивчити напам’ять:

Байка Леоніда Глібова «Коник-стрибунець»

 Текст байки

І семестр

Рекомендації щодо співбесіди з української літератури у 7 класі

Співбесіда з української літератури у 7 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна

(http://uis.org.ua/Укр.літ.pdf ).

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

Наприклад, можливі такі запитання:

 1. Чим чумацькі пісні близькі до козацьких?
 2. Що таке пафос твору?
 3. Про що розповідають чумацькі пісні?
 4. Чим коломийка відрізняється від інших жанрів народних пісень?

5.Розкажіть історію написання Т.Шевченком вірша заповіт.

 1. Чим зацікавив вас твір А.Чайковського «За сестрою»?
 2. Чи можна вважати Климка героєм ? Аргументуйте свою думку?
 3. Соціально-побутова пісняце... Наведіть приклади соціально побутових пісень.
 4. Визначте наявні художні засоби

Не рад явір хилитися –

Вода корінь миє

Не рад козак журитися –

Так серденько ниє

10.Який знак довіри отримала Мирослава від монголів «Захар Беркут»?

 1. 11. Доведіть, що Климко – сильна, мужня, вольова людина (Г.Тютюнник «Климко»).

(Назвіть не менше 3 характеристик)

Під час співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (інформацію з теорії літератури, про життя і творчість письменників, тексти програмних художніх творів), набуті компетенції (вміти аналізувати й висловлювати власну думку, декламувати напам’ять).

 

Орієнтовні тестові завдання на тест 1

Орієнтовні тестові завдання на тест 2

І семестр

Рекомендації щодо співбесіди з української літератури у 6 класі

Співбесіда з української літератури у 6 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна

(http://uis.org.ua/ Укр. література.pdf ).

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

Наприклад, можливі такі запитання:

 1. Якийтвір називають народною піснею?
 2. Які пісні належать до весняного циклу?
 3. Які особливості колискових пісень?
 4. Розкажи про історію створення Гімну України?
 5. Який твір Т. Шевченка присвячено змалюванню морського  походу запорожців?

Завдання

 1. Закінчіть речення. Календарно-обрядові пісні поділяються на цикли: __________________
 2. Визначте художній засіб, використаний у поетичних рядках: «І далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти».
 3. Закінчить речення Яянів не можна вважати шляхетними людьми, тому що
 4. Поясніть , чим нереальна ситуація в «Казці про яян» нагадує справжнє життя.

 

Під час співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (інформацію з теорії літератури, про життя і творчість письменників, тексти програмних художніх творів), набуті компетенції (вміти аналізувати й висловлювати власну думку, декламувати напам’ять).

 

Орієнтовні тестові завдання на тест 1

Орієнтовні тестові завдання на тест 2

І семестр

Рекомендації щодо співбесіди з української мови у 7 класі

Співбесіда з української мови у 7 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна (http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/7-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf ) .

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

Наприклад, можливі такі запитання:

 1. Яку частину мови називають дієсловом?
 2. Поясніть відмінність між дієсловами доконаного й недоконаного виду.
 3. Які дієслова називають безособовими ?
 4. Що виражає категорія часу дієслів?
 5. Назвіть три способи творення дієслів.
 6. Яку форму дієслова називають дієприкметником?
 7. Яку синтаксичну роль може виконувати дієприкметник?

Орієнтовні тестові завдання на тест 2Під час співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (Словосполучення. Речення. Односкладне речення. Повне та неповне речення. Другорядні члени речення), набуті компетенції (вміти аналізувати й застосовувати знання на практиці).

Орієнтовні тестові завдання на тест 1

Орієнтовні тестові завдання на тест 2

 

І семестр

Рекомендації щодо співбесіди з української мови у 6 класі

Співбесіда з української мови у 6 класі передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна (http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/6-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-3.pdf ) .

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

Орієнтовні запитання на співбесіді: 

 1. Що вивчає лексикологія та фразеологія?
 2. Які слова називають запозиченими, а які – власне українськими?
 3. Розкажіть про поділ слів на загальновживані  й стилістично забарвлені. Наведіть  приклади.
 4. Які є основні способи словотворення?
 5. Наведіть приклади слів, утворених  переходом з однієї частини мови в іншу?
 6. Що таке іменник? Які його граматичні ознаки?

 

Під час співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (Словосполучення. Речення. Односкладне речення. Повне та неповне речення. Другорядні члени речення), набуті компетенції (вміти аналізувати й застосовувати знання на практиці).

 

Орієнтовні тестові завдання на тест 1

Орієнтовні тестові завдання на тест 2